Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Het programma wordt ingezet door gemeenten om hun sportverenigingen te ondersteunen. “We merkten dat we veel jonge, talentvolle sportbestuurders in onze stad hebben, maar dat zij moeite hebben om aansluiting te vinden bij hun dagelijks bestuur”, aldus breedtesportcoördinator Rik van der Geest van de gemeente Leiden. Datzelfde constateerde men ook in Lingewaard en in ’s-Hertogenbosch. Daarom werden jongeren uitgedaagd deel te nemen en zo na te gaan of besturen iets voor hen is. Met een nieuwe generatie bestuurders kan een club ook haar manier van besturen moderniseren en ‘futureproof’ maken.

Eerste ervaringen

De ervaringen stemmen de drie gemeenten heel positief. De deelnemers waren erg enthousiast, er heerste een positieve sfeer met veel interactie. Het was ook mooi om te zien dat deze jonge mensen allemaal bereid waren om zes avonden op te offeren om zich te verdiepen in wat er nodig is om een sportclub te besturen.

De nieuwe ideeën, die er tijdens de bijeenkomsten op tafel kwamen, leveren beslist ook een toegevoegde waarde op de ervaring binnen de huidige besturen. Zo hebben de deelnemende verenigingen er zelf ook meteen iets aan en kunnen zij hun club versterken en klaarstomen voor de toekomst.

Alle drie de gemeenten geven aan blij verrast te zijn met de constatering hoeveel potentie er zit bij deze beginnende bestuurders. Bas van der Heijden van NOC*NSF: ”Dit laat zien dat er best wel bereidheid is onder jongeren, dat ze heus niet allemaal alleen maar zelf willen sporten. Maar het laat ook zien dat verenigingen wellicht hun bestuurscultuur een beetje mee moeten laten bewegen met de wijze waarop deze mensen besturen leuk vinden.”

Meer gemeenten

Inmiddels organiseren nog een aantal andere gemeenten het talentprogramma, waaronder Utrecht en Eindhoven. Het talentprogramma is gericht op jongeren tussen de 18 en 30 jaar die bestuurslid zijn van een sportvereniging, of die dit in de toekomst willen worden. In zes avonden worden ze getraind en bewust gemaakt in het effectief inzetten van hun competenties en leiderschapsvaardigheden, staan ze stil bij uitdagingen in de sport en de rol die verenigingen daarin spelen en ze leren hoe je effectief kunt besturen en daarmee verenigingen in beweging kunt krijgen. Voor de jongeren is dit een perfecte kans om hun kennis en vaardigheden op dit vlak te ontwikkelen en hun CV te verrijken. En voor de club een prachtige kans om aan haar toekomstbestendigheid te werken!

  • Datum: 12-06-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Vrijwilligers & personeel Opleidingen en bijscholingen Personeel

Lees ook