Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

In de periode van november 2015 tot en met maart 2017 is door NOC*NSF, COA en Kenniscentrum Sport uitvoering gegeven aan het project “Sport & Vluchtelingen”. Aanleiding was de grote toename van de vluchtelingenstroom en de subsidie voor sport en vluchtelingen van het Internationaal Olympisch Comité. Doel was om concrete sportactiviteiten te organiseren en middels sport de bewoners van COA-locaties kennis te laten maken met de Nederlandse bevolking en cultuur. Op deze manier kan de sport bijdragen aan welzijn en integratie van vluchtelingen. De samenwerking tussen COA-locaties en sportverenigingen om sportaanbod te organiseren stond in het project centraal. Inmiddels is de rapportage van de monitoring en evaluatie afgerond.

Factsheets

Uit het rapport blijkt dat er al een behoorlijk aantal sportverenigingen betrokken is bij de organisatie van sportaanbod voor vluchtelingen. De ervaringen van deze verenigingen hebben geleid tot een factsheet met tips voor sportverenigingen. Voor COA-locaties en gemeenten zijn ook dergelijke factsheets ontwikkeld.

Quickscan

In januari 2016 is een quickscan uitgezet om een beeld te krijgen van de huidige sport- en beweegactiviteiten en -faciliteiten en de behoeften aan ondersteuning op de verschillende COA-locaties. De belangrijkste punten, die hieruit naar voren kwamen, waren:

  • dat de sporten die reeds werden aangeboden op de COA-locaties, aansloten op de behoeftes van bewoners, maar dat er voor een aantal doelgroepen geen of weinig activiteiten werden georganiseerd;
  • dat er bij de COA-locaties behoefte was aan trainers voor de begeleiding van de activiteiten;
  • dat de monitoring en evaluatie van de activiteiten beter kon;
  • dat COA meer wilde samenwerken met sportverenigingen en andere sportaanbieders;
  • dat het stimuleren van bewoners tot deelname aan de activiteiten (werving) meer aandacht behoefde.

In het project is daarom ingezet op het bevorderen van samenwerking tussen COA-locaties en sportverenigingen en het financieel ondersteunen van sportverenigingen bij (de start van) het organiseren van sportactiviteiten voor de bewoners van de COA-locaties.

Hoe pak je het aan?

Wil jouw club ook aan de slag? Kijk eens naar de filmpjes, die je kunt gebruiken om de vluchtelingen te laten zien wat sport voor hen kan betekenen. En informeer bij een COA-locatie bij jouw club in de buurt hoe jullie beide met behulp van de factsheets met tips een mooi aanbod kunnen creëren!

  • Datum: 20-06-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Samenwerking Gemeenten Andere sportclubs De kracht van de combinatie sport en cultuur

Lees ook