Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Het stabiele cijfer van net iets meer dan vijf miljoen geregistreerde lidmaatschappen komt onder meer tot stand doordat maar liefst 33 sportbonden het aantal lidmaatschappen zagen stijging en bij een select aantal daarvan zelfs sprake was van een forse toename. De grootste stijgers in dat opzicht in 2016 waren de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (+5.810), de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (+4.481) en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (+3.755).

Dalers

De balans wordt vervolgens hersteld door 40 sportbonden die het aantal lidmaatschappen in 2016 zagen dalen. Bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond werd de dalende trend, zoals al eerder bleek uit cijfers van de bond zelf, nog geen halt toegeroepen, het aantal lidmaatschappen nam vorig jaar af met 16.094. Andere grote dalers in absolute aantallen waren Sportvisserij Nederland (-9.995) en de Koninklijke Wandel Bond Nederland (-9.197).

‘Sportclub blijft behoren tot kern sociale leven’

De regelmatig gehoorde suggestie dat ongebonden vormen van sport buiten de vereniging om de toekomst zijn en langzaam het traditionele sportlandschap verdringen, wordt door deze cijfers deels weersproken, zo stelt Erik Lenselink, Manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Ook dit jaar zien we dat de Nederlandse sportclubs in staat zijn om miljoenen Nederlanders aan zich te binden. Ook veel niet-leden zoals ouders, vrienden en buurtbewoners komen regelmatig op de club. Daarmee blijft de sportclub behoren tot de kern van het sociale leven in heel veel wijken in Nederland.”

Inspelen op behoefte

Zowel de cijfers als de conclusies van NOC*NSF zijn een motivatie voor sportclubs om werk te maken van beter, professioneler beleid, vernieuwing en verbetering van het bestuur en ledenwerving en ledenbehoud. De behoefte aan sport in een veilige, gezellige omgeving in de Nederlandse wijken is er nog altijd, maar op de juiste manier inspelen op die behoefte vergt een andere werkwijze dan jaren geleden. Het vraagt open clubs die deze behoeften snel zien en samenwerken met de gemeente en andere partijen om sport voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken.

  • Datum: 20-09-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Ledenwerving & –behoud Ledenbehoud Analyse

Lees ook