Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Met name in het noorden en zuiden van Nederland bevinden zich zogenoemde krimp- en anticipeerregio’s, waar deze ontwikkeling van (sport)voorzieningen speelt. Krimpregio’s worden omschreven als gebieden waar sprake is van sterke bevolkingskrimp door ontgroening en vergrijzing. Gebieden waar nog geen substantiële bevolkingsdaling zichtbaar is, maar waar die zich wel op korte termijn aandient, worden anticipeergebieden genoemd.

Ontmoetingsplek

De sportvereniging is zo’n voorziening waar diverse groepen mensen samenkomen, als sporter, als vrijwilliger in de sport en als toeschouwer. In kleine ‘kernen’ zijn sportverenigingen vaak de laatste ontmoetingsplek die resteert nadat winkels en scholen zijn verdwenen. De sportvereniging vervult dan een essentiële rol in de lokale gemeenschap. Het lot van de club ligt daar eigenlijk in handen van de bewoners, want de sportclub draait op de inzet van vrijwilligers. Maar ook die inzet staat onder druk door krimp en vergrijzing.

Een manier om als sportvereniging toch lokaal van betekenis te blijven, is het vervullen van een grotere rol dan alleen aanbieder van sport en bewegen. Zo is er in de vergrijzende krimpgebieden bijvoorbeeld noodzaak om aandacht te schenken aan de groeiende groep ouderen. Dan beantwoordt de reguliere sport niet meer aan de vraag, maar kunnen ze wel op andere manieren voldoen aan de behoefte, volgens de ‘open club’-gedachte zoals NOC*NSF die voor zich ziet. Ze maken niet alleen sport mogelijk, maar spelen ook in op de beweeg- en ontmoetingsbehoeften van de achterban van de leden en de buurtbewoners. Open clubs zijn naar buiten gericht, vraaggericht en zorgen naast sportplezier voor samenwerking, ontmoeting en verbinding in de buurt. Toch blijkt uit onderzoek dat juist sportverenigingen in krimp- en anticipeerregio’s over het algemeen iets geslotener zijn dan in andere regio’s. Clubs in groeiregio’s zijn veel vaker ‘open clubs’.

Organisatiekracht

Clubs met een krachtige organisatie zijn meestal wel in staat om aan een bredere functie te vervullen en meer als open club te werken. De organisatiekracht van verenigingen in krimp- en anticipeerregio’s blijkt echter vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van sportclubs. Oftewel; vooralsnog kennen krimp- en anticipeerregio’s een sportinfrastructuur die niet onderdoet voor die van de rest van Nederland en krachtige sportverenigingen die aan de leefbaarheid bijdragen. De vraag is hoe deze sportinfrastructuur van krachtige sportverenigingen te borgen in de toekomst.

Dit artikel is afgeleid van een uitgebreider stuk van Mulier Instituut. Nieuwsgierig? Lees het gehele artikel.

  • Datum: 20-10-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Ledenwerving & –behoud Ledenwerving Ledenbehoud Analyse Gastvrijheid werft en bindt leden!

Lees ook