Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

De stijging van de sportdeelname onder ouderen boven de 65 jaar kent twee hoofdoorzaken, zo stelt het Mulier Instituut. Ten eerste laat de ontwikkeling zich verklaren door het feit dat steeds meer mensen die nu toetreden tot de groep 65-plussers, zelf zijn opgegroeid met sport. Het beoefenen van sport is steeds vanzelfsprekender. Verder is onder de 65-plussers het opleidingsniveau stijgende. En er is een relatie tussen het opleidingsniveau en de mate van sportdeelname, zo hebben meerdere onderzoeken uitgewezen.

Aanbod voor ouderen

Het is een ontwikkeling die sportverenigingen niet over het hoofd moeten zien. Er is een groeiend besef dat sport en bewegen van groot belang is voor een vitale oude dag en de leeftijdscategorie in onze maatschappij die het betreft, wordt steeds groter. Het kan voor clubs dus zeker lonen om de 65-plussers iets van betekenis te bieden.

Minder sport onder jongeren

De daling in wekelijkse sportbeoefening onder jongeren is moeilijker te motiveren. Er is een sterk vermoeden dat de toegenomen populariteit van sociale media onder jongeren sterk is gegroeid en dat dat interesse in sport en bewegen heeft doen afnemen, maar daar is geen zekerheid over te geven. In 2015 stelden onderzoekers vast dat jongeren tussen de 13 en de 19 jaar veel tijd aan sociale media besteedden, maar vergelijkend materiaal uit eerdere jaren is er niet. Tien jaar geleden besteedden jongeren gemiddeld al zo’n vijf uur per dag op de computer en internet. Toch kon een onderzoek in 2014 geen correlatie blootleggen tussen toegenomen tijdsbesteding op de computer en de afname van sportactiviteiten.

Benieuwd naar meer informatie hierover? Lees het volledige factsheet van het Mulier Instituut.

  • Datum: 29-11-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Ledenwerving & –behoud Analyse 50-plussers 50-plussers

Lees ook