Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Een grotere maatschappelijke rol, dienstbaar aan de mensen die wel in de omgeving wonen, meer samenwerking, het is voor sportclubs in gebieden als Zeeland haast noodzaak om te overleven. In een groeiend aantal krimpregio’s realiseren sportverenigingen zich dat en komen ze in actie, maar bij de Zeeuwse clubs is dat tot op heden best een moeizaam proces geweest. Zo kwam onlangs aan de orde in een artikel in de Zeeuwse Courant.

Inspelen op omgeving

“In sommige krimpregio’s zijn verenigingen heel actief om met elkaar te kunnen blijven sporten. De indruk is wel dat dat in Zeeland minder leeft”, zegt Janine van Kalmthout van het Mulier Instituut in dat artikel. “Het is van belang dat verenigingen zich bewust zijn van hun positie in de krimpregio en daar op inspelen door hun beleid of ambitie aan te passen. Als er veel ouderen in de buurt zijn dan valt het te overwegen om iets voor die doelgroep aan te bieden. Dat gebeurt nu nauwelijks.”

Open club

Het verschilt wel van plek tot plek in Zeeland. Zo hebben in Schouwen-Duiveland de afgelopen jaren al verschillende voetbalclubs de handen ineen geslagen, zoals in Zierikzee (MZC’11) en de Westhoek. En dat zijn ontwikkelingen die het Mulier Instituut op basis van haar onderzoek ook van harte toejuicht. Vergrijzing, ontgroening, krimp, sportclubs moeten de ontwikkelingen volgen en tijdig bedenken hoe ze kunnen inspelen. Dat kan door onderlinge samenwerking, fusie, samenwerking met maatschappelijke instanties, de lokale overheid, noem maar op. En het is dus van belang de behoeften vanuit de bevolking te herkennen. Door dit open club-beleid kan de club bestaansrecht houden.

Van Kalmthout: “In een krimpregio verdwijnen vaak voorzieningen, omdat bewoners wegtrekken, er meer oudere inwoners zijn en er minder jeugd is. Dan ontstaat er een andere behoefte aan voorzieningen, dat geldt ook voor sportverenigingen. Als er minder vrijwilligers zijn die de schouders er onder willen zetten, worden clubs kwetsbaar. In een ‘open-club gedachte’ kijk je meer naar de omgeving en welke mogelijkheden dat biedt voor je vereniging. Dat kan bijdragen aan het versterken van een club.”

Rabobank

De Rabobank heeft als jarenlange sponsor in de sport de behoefte en de noodzaak tot verandering bij sportclubs ook gezien. Daarom kwam de bank eerder dit jaar naar buiten met het plan om via lokale bankfilialen Nederlandse sportclubs te gaan ondersteunen. Met deze Rabobank Verenigingsondersteuning krijgen de clubs ondersteuning van de bank op terreinen als financiën, bestuur, gezondheid en duurzaamheid. In samenwerking met onder meer NOC*NSF wil de Rabobank de Nederlandse sport ook op andere manieren dan alleen het ‘klassieke’ model van geldschieter. Het plan is dus ook heel duidelijk dat sportclubs op lokaal niveau in contact treden met de bank. In zeeland kan dat binnenkort ook. In de eerste helft van 2018 gaan daar de Rabobanken Oosterschelde, Zeeuws Vlaanderen en Walcheren en Noord-Beveland beginnen met actieve ondersteuning van sportverenigingen.

  • Datum: 21-12-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Samenwerking Open Club Open club: de filosofie Vier houdingen Open Club Initiatieven Rabo ClubSupport Advies en ondersteuning

Lees ook