Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Na het inspirerende filmpje besefte de KNVB dat de Back to Basics-filosofie nader uitgewerkt moest worden om concrete handvatten te bieden, om werkbare ondersteuning voor verenigingen te zijn. Berend Rubingh nam de organisatie bij de hand. Samen met Sjors Brouwer (KNVB, red.) deed hij onderzoek naar meer houvast voor een duurzame sportvereniging. De Back2Basics-beweging groeit, zowel qua activiteiten als qua aanhangers. De essentiële doelstelling van de beweging blijft daarbij bijdragen aan de toekomst van de sportvereniging.

Houvast

De B2B-filosofie laat zien dat de sportvereniging een van de weinige instituties is die de eeuwwisseling heeft overleefd. Daar waar kerken sluiten, scholen onderdeel worden van grote onderwijsinstellingen, de menselijke maat en het contact verloren gaan in economy of scale-gedachten of in virtuele verbindingen via social media, daar biedt vaak de sportvereniging nog een belangrijk houvast voor cohesie en sociale verbinding in onze samenleving. Het is deze waarde die een belangrijke en wellicht onderschatte rol vervult voor behoud van een tolerante en vitale samenleving. En aan een samenleving waar iedereen mee kan doen. Dat vraagt van veel clubs wel een iets andere opstelling dan zij van oudsher gewend zijn. Clubs doen er goed aan de blik naar buiten te richten, te zien waar ze een (lokale) maatschappelijke rol kunnen vervullen en waar kansen liggen om de samenwerking met andere partijen aan te gaan. Zo kunnen ze gaan fungeren als een ware open club.

Gebruik maken van eigen kracht

De Back to Basics-beweging wil er daarom aan bijdragen de sportverenigingen te versterken en in hun eigen kracht te zetten. Niet door voor te schrijven hoe dat moet, maar door binnen de vereniging een proces op gang te brengen waardoor zij zelf in staat is zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. De club wordt ondersteund in het zelf-organiserend en -lerend vermogen. Zelf oplossingen vinden voor actuele uitdagingen, daar draait het om. Vooral door gebruik te maken van de eigen kracht, namelijk de verenigingsleden en haar achterliggende netwerk. Soms betekent dit dat ze zichzelf opnieuw moet uitvinden om de slag te maken van vereniging 1.0 naar vereniging 3.0. Van een sportvereniging gestoeld op het fundament van de industriële revolutie naar een organisatie die staat in de huidige netwerkmaatschappij.

Netwerk van ondersteuners

De kwaliteit van verenigingsondersteuning op peil houden is een grote uitdaging. Daarom hebben KNVB en NOC*NSF Back2Basics gevraagd hierbij te helpen. Uit deze gesprekken ontstond de gedachte van een onafhankelijk netwerk. Dit netwerk (dat momenteel uit zo’n 100 professionals bestaat) opereert binnen het kwaliteitszorgsysteem van Back2Basics en wil een optimale match realiseren tussen de vraag van de sportvereniging en de professionele ondersteuning van een verenigingsondersteuner. Hiervoor is een digitaal B2B-platform ingericht, waardoor deze match ook eenvoudig en snel te maken is. Op het platform zijn deze 100 sportprofessionals te vinden met een uitgebreid profiel. Dit profiel is mede tot stand gekomen tijdens een screening waarvan ook een gedragsprofiel onderdeel uitmaakt. De opdrachtgever heeft tijdens en na de opdracht de mogelijkheid feedback te geven op het functioneren van de professional. Als laatste verplicht iedere professional die onderdeel uitmaakt van het B2B-platform, zich voortdurend te scholen en te ontwikkelen door intervisie, training en scholing. 

Stand van zaken

Het B2B-netwerk levert een belangrijke bijdrage aan de verenigingsondersteuningsactiviteiten, die door de Rabobank worden aangeboden. Ook maakt de KNVB gebruik van het netwerk bij de ondersteuning van de besturen van voetbalverenigingen. Voor dit jaar staat er daarnaast nog een congres gepland (mei 2018) en daaraan gekoppeld zal er ook een boek verschijnen over de duurzame sportvereniging.

Meer informatie over de B2B-beweging vind je hier. 

  • Datum: 22-01-2018

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Advies & ondersteuning Rabo ClubSupport

Lees ook