Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

De aanvraag van subsidie vanuit de Sportimpuls moet worden ingediend bij ZonMw en voor 2018 is de aanvraag op maandag 8 januari geopend. De voorwaarden voor dit jaar zijn wel enigszins gewijzigd. De belangrijkste verandering in de ronde van 2018 is dat de reguliere Sportimpuls alleen nog maar opengesteld wordt voor de kwetsbare doelgroepen chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. De regeling is dus niet meer toegankelijk voor alle doelgroepen, zoals voorheen. Verder is het maximaal aan te vragen bedrag vastgesteld op 80.000 euro en is cofinanciering verplicht. De aanvraag sluit op 22 februari om 14.00 uur.

Naast de reguliere subsidieronde omvat de Sportimpuls ook twee specifieke groepen in de maatschappij:

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2018

Het doel hiervan is om kinderen tot 18 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas die weinig of niet bewegen, te stimuleren om gebruik te maken van passend sport- en beweegaanbod. En het doel is dat ze blijven sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl. Belangrijke in de uitvoering is:

  • samenwerking tussen sport en zorg;
  • opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie;
  • passend sport- en beweegaanbod.
  • Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2018

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2018

Deze Sportimpuls richt zich op jeugd tot en met 21 jaar uit lage inkomensbuurten. Doel is om de jeugd die weinig kansen heeft lid te worden van een sportclub, in hun eigen buurt blijvend in beweging te brengen. Daarbij is het belangrijk om aan te sluiten op het actuele armoedebeleid van de gemeente, rekening te houden met de behoefte van de doelgroep en de ouders nadrukkelijk te betrekken.

De Sportimpuls komt voort uit het VWS-beleidsprogramma Sport en Bewegen in de Buurt. Op de website van Sport en Bewegen in de Buurt wordt nader uitgelegd hoe de Sportimpuls in zijn werk gaat en hoe de aanvraag verloopt als je daadwerkelijk met behulp van subsidie specifiek sportaanbod voor genoemde doelgroepen wil organiseren.

  • Datum: 11-01-2018

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Bestuur & organisatie Financiën Subsidies

Lees ook