Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

In het visiedocument beschrijven de gemeenten dat sport bijdraagt aan bevordering van gezondheid, participatie, sociale cohesie, bestrijding van overgewicht en een actieve en gezonde leefstijl. Er wordt gestreefd naar een situatie waarin iedereen in Twente een leven lang kan sport en bewegen, waarbij er voor iedereen in elke levensfase een passend sportaanbod is. Hiervoor wordt samengewerkt met partijen uit onder andere de zorg, sport en het onderwijs.

De Twentse betrokkenen formuleerden concrete acties op vijf thema’s: kwetsbare groepen/gehandicaptensport, ontwikkeling en ondersteuning van talent, evenementen, sportaccommodaties met een bovenlokale betekenis en sport en bewegen voor een vitale en gezonde samenleving.

Rookvrije sportaccommodaties

Een voortvloeisel uit de nota en de brede samenwerking is de ambitie dat er op geen enkele sportaccommodatie in Twente nog gerookt mag worden. Daarmee haakt het aan bij de landelijke trend van een groeiend aantal rookvrije sportcomplexen. De Twentse gemeenten hopen hiermee een omslag te realiseren bij kinderen dat roken niet gebruikelijk is. Een van de actiepunten uit de nota is dat de gemeenten ondersteuning bieden aan sportclub om de accommodatie rookvrij te maken. Hiervoor wordt een concreet stappenplan uitgewerkt. Ook zal actief deelgenomen worden aan landelijke campagnes voor een rookvrije generatie.

Wil jij als club ook aan de slag om jouw accommodatie rookvrij te maken? Bekijk dan de informatie op deze pagina. Geïnteresseerde verenigingen kunnen onder andere een handige Toolkit Rookvrij Sporten aanvragen. Bovendien is er voor de clubs die dit jaar nog op weg gaan naar rookvrij een leuk fanpakket beschikbaar.

  • Datum: 09-01-2018

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Accommodatie Kantine Accommodatie Rookvrij Gemeenten Samenwerking

Lees ook