Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Leden werven, maar vooral ook leden behouden in deze leeftijdscategorie is voor veel sportclubs op zijn minst een uitdaging. De individualisering in onze maatschappij en met name in deze leeftijd en de daarmee gepaard gaande behoefte aan ongebondenheid, aan weinig verplichtingen en het kunnen boeken van persoonlijke resultaten, is een ingrijpende verandering. Het sluit van nature niet goed aan bij de klassieke organisatiestructuur van veel sportverenigingen.

Op welke manieren kun je schaven aan je werkwijze en je aanbod om meer tegemoet te komen aan deze wensen en zo maatschappelijk relevant blijven? Op die prangende vraag hopen het Kenniscentrum en Motivaction meerdere antwoorden te bieden. De workshop heeft plaats in de DeWeerelt, Orteliuslaan 1041 in Utrecht. Wil je er bij zijn? Schrijf je dan direct in!

Programma


Tijdens deze workshop, die begint rond 12.00 en duurt tot het einde van de middag, komen ook millennials zelf aan het woord en zijn verschillende onderdelen bedoeld om bezoekers concrete handvatten te bieden waarmee ze zelf resultaatgericht aan de slag kunnen. Het volledige programma ziet er als volgt uit:

Ontvangst & lunch  12.00 – 12.30 uur

Meet the Millennials  12.30 - 13.00 uur
Motivaction brengt deze doelgroep in een interactieve presentatie haarscherp in beeld.

De branche-uitdagingen  13.00 – 13.30 uur
Kenniscentrum Sport is elke dag in contact met gemeenten, verenigingen en sportaanbieders. Zij hebben de grootste vraagstukken en uitdagingen die ze in de branche tegenkomen verzameld en delen deze met jou. Natuurlijk om aan het einde van de dag deze belangrijke vragen te beantwoorden.

Millennials aan het woord  13.45 – 16.15 uur
We nodigen Millennials uit en gaan in de vorm van focusgroepen uitgebreid met ze in gesprek over hun sportgedrag, hun wensen en behoeften, hun sportdilemma’s en de voor hen relevante en aansprekende sportontwikkelingen. De focusgroepen worden begeleid door ervaren onderzoekers van Motivaction en Kenniscentrum Sport  en je kijkt live mee. En bovendien: je mag vooraf jouw vragen met ons delen, wij verwerken dit in de focusgroepen als dit kan.

Insights en concrete ideeën  16.30 – 17.15 uur
Vervolgens ga je zelf – met de andere deelnemers – aan de slag met de relevante inzichten die je hebt opgedaan tijdens de focusgroepen. Je gaat deze inzichten met elkaar doorvertalen naar nieuwe ideeën. Aan het einde van deze dag ga je met nieuwe, inspirerende, concrete ideeën naar huis.

Pitch your idea  17.15 – 17.45 uur

Borrel  17.45 – einde
Om de dag inspiratievol af te sluiten, delen de deelnemers hun mooie, vernieuwende  ideeën plenair met de andere deelnemers. Sharing is caring!

En daarna
Je ontvangt binnen een paar werkdagen een wrap-up waarin de presentaties, de relevante inzichten en de verworven ideeën staan.

  • Datum: 05-03-2018

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Ledenwerving & –behoud Ledenbehoud Ledenwerving Jongvolwassenen Jongvolwassenen

Lees ook