Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Om sportclubs hierbij zo goed mogelijk te helpen, heeft NOC*NSF een partnerschap gesloten met de Stichting AVG. Zij biedt een online stappenplan aan waarmee op een makkelijke manier aan de AVG-verplichtingen kan worden voldaan. Het programma omvat invulvelden, uitlegvideo’s en juridische standaard documenten. Na het doorlopen van de stappen is er een AVG-verklaring, een bewijs dat alles is gedaan om aan de wet te voldoen.

Aan de slag

Neem contact op met jouw bond  voor een login voor het stappenplan. In een zeer recent eerder artikel over de AVG hier op Sport.nl/Voorclubs legt iemand van de Stichting AVG nog eens uit waarom alle organisaties en dus ook sportclubs, hiermee aan de slag moeten en niet kunnen afwachten.

Elke club moet iets doen

Elke organisatie komt dagelijks in aanraking met persoonsgegevens. Van klanten, contacten, leveranciers partners etc. Bij mailingen, gewone emails, marketingacties, website, personeelsbestanden, CRM , Excel, Outlook of andere databases. En de wet verplicht om vast te leggen hoe met die persoonsgegevens wordt omgegaan. Niet voldoen aan de wet geeft kans op boetes; ze kunnen gekoppeld zijn aan de omzet en hoog oplopen. Het moet toch, dus ga er vandaag nog mee aan de slag, dat biedt de meeste tijd om zo veel mogelijk goed te regelen.

Modelcontracten

Om een goede basis te leggen voor het regelen van privacy-zaken op jouw club, zijn er modelcontracten beschikbaar voor een geheimhoudingsverklaring voor personeel, een privacyverklaring van de club, een toestemmingsverklaring voor leden en een zogenoemde verwerkersovereenkomst tussen vereniging en een partij die vanuit zijn rol inzage heeft in persoonlijke gegevens.

Deze documenten bieden richtlijnen om belangrijke zaken goed vast te leggen. Ze kunnen door verenigingen worden aangepast om beter aan te sluiten bij de eigen situatie. Aan de modelcontracten en de veelgestelde vragen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Heb je ondanks het document met veelgestelde vragen toch kwesties of vragen die je aan een deskundige wil voorleggen? Raadpleeg in dat geval een privacyjurist van DAS voor de Sport of de Juridische helpdesk van stichting AVG (onder de ‘help’-knop binnen het stappenplan AVG voor sportverenigingen). Je kunt natuurlijk ook overleggen met een privacyjurist die verbonden is aan de eigen vereniging.

  • Datum: 30-04-2018

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Bestuur & organisatie Wet- en regelgeving Alles over de AVG

Lees ook