Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Dit concludeert het Mulier Instituut, dat in een websheet de ontwikkeling van sport voor mensen met een lichamelijke beperking in beeld heeft gebracht. De sportdeelname van volwassenen met een matige/ernstige lichamelijke beperking blijft een stuk lager dan van volwassenen zonder beperking. Waar voor mensen zonder beperking de sportdeelname de laatste jaren toeneemt, blijft de sportdeelname voor mensen met een beperking stabiel.

Eén derde sport helemaal niet

Over de periode 2015-2017 sportte 28 procent van de mensen met een beperking wekelijks, tegen 54 procent van de bevolking als geheel (verschil 26%). Dit komt voor een deel door de (fors) hogere leeftijd van mensen met een beperking, in vergelijking met jongeren sporten ouderen immers minder. Bij de groep 18- tot 40-jarigen is echter een net zo groot verschil in sportdeelname te zien (63% versus 36%, verschil 27%). Als naar sport, (niet sportief) wandelen en fietsen, wordt gekeken, is te zien dat 30 procent van de mensen met een beperking geen van deze drie activiteiten wekelijks beoefent. Dit percentage blijft in de periode 2001-2017 stabiel.

Diversiteit maakt het moeilijk

Al een aantal jaar worden inspanningen gedaan om de sportdeelname van volwassenen en kinderen met een beperking te bevorderen. Onderzoeker Remko van den Dool van het Mulier Instituut vertelt: "Het probleem daarbij is dat de beperkingen zeer divers zijn, van dwarslaesie tot reumatische klachten. Daardoor is het ingewikkeld om de behoeften aan sport en bewegen op de doelgroep af te stemmen. Kinderen met een lichamelijke beperking zijn onder andere via scholen te benaderen. Volwassenen zijn deels via revalidatiecentra of andere zorginstellingen te bereiken, maar lang niet iedereen met een beperking is daar te vinden. Een aanbeveling is om via de zorg (bijvoorbeeld via leefstijlcoaches) volwassenen met een beperking te stimuleren om te bewegen."

Wat kun je als vereniging doen?

Hoe kun je nu als club een steentje bijdragen aan het bevorderen van sportbeoefening onder mensen met een beperking? Van den Dool: "Het allerbelangrijkste is dat je probeert aan te sluiten op de behoefte van de mensen. En die wijken vaak af van het reguliere aanbod, zijn vaak wat laagdrempeliger. Maar dat betekent niet dat je daar als club niet over na kunt denken wat je als alternatief kunt bieden. Zeker als je écht iets wilt betekenen in dit verband, dan kun je je ook op andere doelgroepen, zoals senioren of mensen met chronische aandoeningen, richten. Met laagdrempelige activiteiten kun je ervoor zorgen dat zij er ook bij horen."

Wil jouw club starten met sportaanbod voor mensen met een beperking? Kijk dan eens naar de 6 voor aangepast sporten. Die vragen helpen je goed op weg! Klik hier voor het websheet ontwikkeling sport voor mensen met een lichamelijke beperking.

Doe mee aan de Nationale Sportweek

Heb jij als sportclub al sportaanbod voor mensen met een beperking? Doe dan mee aan de Nationale Sportweek en laat iedereen zien hoe mooi jouw sport en jouw club is! 

Doe mee aan de Nationale Sportweek

  • Datum: 06-09-2018

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Gastvrijheid Ledenwerving Ledenbehoud Gastvrijheid werft en bindt leden!

Lees ook