Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

De wijziging is nadelig voor de gemeente en andere exploitanten van sportaccommodaties, omdat het recht op aftrek van btw vervalt. Om deze nadelen op te vangen, zijn er twee subsidieregelingen in het leven geroepen:

  1. een specifieke uitkering voor gemeenten voor gemeente uitgaven aan sport (SPUK) én
  2. een subsidieregeling voor amateursportorganisaties voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen.

Amateursportorganisaties (zoals beheerstichtingen en sportverenigingen) kunnen vanaf 2019 subsidie aanvragen voor de door hen te maken kosten. Een uitzondering vormen de exploitatielasten die niet voor subsidie in aanmerking komen, zoals energiekosten.

Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst verleend, dus een tijdige aanvraag is gewenst.

Het past binnen het sportbeleid van de gemeente Deventer om stichting en verenigingen hierover te informeren. Hiertoe heeft er op donderdag 15 november jl een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. U kunt de presentatie van deze bijeenkomst en een uitwerking van de gestelde vragen tijdens de bijeenkomst hier terugvinden.

  • Datum: 06-12-2018

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Financiën

Lees ook