Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Wellicht heeft jouw club er ook al aan deelgenomen, of jullie hebben het er in het bestuur over gehad. Want met Rabobank Verenigingsondersteuning helpt de bank samen met partners de sportverenigingen om sterker en zelfredzamer te worden. En dat past bij de bank, die van oudsher een belangrijke partner is voor heel veel sportclubs. De betrokkenheid van de bank bij het lokale of regionale reilen en zeilen hebben zij al vele jaren getoond. In het verleden dus vooral door als sponsor van de lokale clubs geld te geven en een boarding langs het veld te hebben staan. Maarten van Yperen, Manager Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank bij NOC*NSF: "Zichtbaar was de Rabobank altijd goed in de sport, maar hun boodschap was in het verleden minder helder. Met dit programma om clubs te ondersteunen kan de bank veel beter laten zien wat ze willen uitstralen: ook bij de Rabobanken zelf leeft het verenigingsleven en de betrokkenheid bij de maatschappij heel sterk. Het is de ambitie van de Rabobank om de clubs niet een vis te geven, maar om hen te leren vissen. Ik denk dan ook dat de prijs deze mooie vorm van lokale ondersteuning beloont."

Eigen ambitie centraal

Clubs krijgen twee jaar lang intensieve begeleiding op maat van professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van die clubs waar te maken. De eigen ambitie van de club staat daarbij centraal. Bij die vraagstukken wordt de juiste ondersteuning gezocht vanuit het netwerk in sport en cultuur. Daarnaast komen clubs in grotere en minder grote groepen bijeen om aan de slag te gaan met voor hen relevante thema’s. Het programma stimuleert daarmee dat clubs elkaar ontmoeten en samen het gesprek aangaan.

Handen uit de mouwen

Hein Veerman, programmamanager Sportclubontwikkeling bij NOC*NSF, is blij met de waardering voor de samenwerking: "We zijn erg trots. Vooral omdat de erkenning zo vroeg komt. We zijn pas tweeënhalfjaar bezig met deze manier van verenigingsondersteuning. Dat is relatief kort. Bovendien is deze prijs een waardering voor het feit dat we met veel verschillende partijen deze ondersteuning van de grond krijgen. We steken met elkaar de handen uit de mouwen om clubs echt te helpen."

Stappen gezet

Sommige clubs reageren nog een beetje sceptisch op de nieuwe vorm van ondersteuning. Ze denken dat ze met een financiële bijdrage van de bank meer zouden kunnen realiseren. Voor hen moet de formule waarbij ze begeleiding krijgen bij de eigen ambities zich nog bewijzen. Van Yperen: " Dat gaat niet één, twee, drie. Twee jaar geleden begonnen we met vier banken, inmiddels nemen al een kleine 70 banken deel. De waardering die de ruim 300 deelnemende clubs geven voor de ondersteuning komt uit op een 7,5. En inmiddels zijn de kinderziektes ook grotendeels opgelost. Het merendeel van de clubs dat heeft deelgenomen heeft ook écht mooie stappen gezet. Soms heel tastbaar, bijvoorbeeld als de ondersteuning bij een subsidieaanvraag geboden wordt, die een club toch maar mooi een flinke financiële impuls oplevert."

Crackerjacks

Bij andere clubs was de ondersteuning veel minder concreet, maar het resultaat daarvoor niet minder. Neem het voorbeeld van basketbalvereniging Crackerjacks uit Amersfoort, de club die Vereniging van het Jaar geworden is. Zij hebben uiteindelijk samen met Rabobank Eemland hun bijdrage in de wijk op een schitterende manier uitgebouwd met een 3-tegen-3 veldje. En de pitch voor de Rabobank Verenigingsondersteuning werd door de club als één van de belangrijke momenten in het uit een diep dal omhoog krabbelen beschreven.

Duwtje in de goede richting

Het helpt jou als club om na te denken over waar je staat, waar je naartoe wilt en wat je daarvoor zou kunnen doen. Alleen dat nadenken al, en dan zeker als je dat samen met anderen doet, kan jouw club een duwtje in de goede richting geven. Als je denkt dat jullie er ook baat bij kunnen hebben, zoek dan contact! Want Rabobank en haar partners gaan tot minimaal 2025 door met deze manier van verenigingsondersteuning. Dat kan nog mooie prijzen opleveren, en vooral heel veel sterke, zelfredzame sportclubs!

  • Datum: 06-12-2018
  • Geschreven door: Redactie

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Advies & ondersteuning Rabo ClubSupport Advies en ondersteuning Financiën Sponsoring

Lees ook