Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

De stabiliteit in de cijfers komt vooral tot uiting in de wekelijkse sportdeelname (57% van de bevolking), het clublidmaatschap (31% van de bevolking), de stand van Nederland op de internationale medaillespiegel (9e) en het vrijwilligerswerk in de sport (10% van de bevolking). De ontwikkelingen achter die cijfers bieden kansen, maar er zijn ook zorgen. Zo blijkt onder meer uit het rapport, tot stand gekomen door het Mulier Instituut en het Sociaal Cultureel Planbureau, ondersteund door het ministerie van VWS, dat de motorische vaardigheden van kinderen teruglopen. In de buitenschoolse tijd wordt minder bewogen en scholen maken eerder iets minder dan meer tijd vrij voor bewegingsonderwijs.

“Maar niet alleen de sportdeelname van de jeugd vereist aandacht”, zo stellen de onderzoekers. “De bevolking als geheel groeit vooral nog door migratie en vergrijst snel, waardoor de wensen en de voorkeuren voor sportbeoefening in de bevolking als geheel veranderen. Het levert voor de sportwereld een uitdaging op om deze, deels nieuwe, groepen in beweging te krijgen en te houden.”

Sportbehoeften veranderen

In het sportaanbod constateert de Rapportage sport 2018 een grote verandering. De belangstelling voor sporten in de openbare ruimte, commercieel sportaanbod en voor nieuwe vormen van sport, zoals beachsporten, yoga, bootcamp en esports, groeit snel. “Deze activiteiten sluiten aan op veranderende behoeften en voorkeuren van deelnemers, zoals flexibiliteit in tijdstip en plaats. Dat sporten bijdraagt aan een gezonde leefstijl is eveneens van groot belang, gezondheid is voor negen op tien mensen het belangrijkste motief om te sporten. Ook traditionele sportaanbieders zoals sportbonden en -verenigingen hebben te maken met deze veranderende behoeften en voorkeuren en werken aan innovatie in aanbod.”

Maatschappelijke waarde van sport

Met het Nationale Sportakkoord dat deze zomer werd gesloten, constateert de Rapportage Sport met het nieuwe kabinet een koerswijziging ten opzichte van voorgaand beleid. Waar eerder de maatschappelijke waarde van sport veel aandacht kreeg vanuit de overheid, ligt nu meer nadruk op de lokaal sportbeleid en de voorwaarden voor sportbeoefening zoals accommodaties, de organisatorische kracht van sportaanbieders en het bieden van veilig en plezierig sportaanbod. Hierbij kunnen de gemeenten, maar zeker ook de verenigingen een belangrijk rol vervullen.

Economische waarde van sport

Tot slot hebben de rapporteurs naar de economische waarde van sport gekeken. Deze is in de periode 2006-2012 ongeveer gelijk gebleven, de bijdrage van sport aan de totale economie schommelt rond de 1%. Met de Omgevingswet komt er meer aandacht voor het ruimtebeslag van sport. Sinds 2000 is er 4000 hectare sportterrein bijgekomen, voornamelijk voor voetbal en golf. De waarde van sport op het gebied van internationale samenwerking kan nog beter benut worden ten behoeve van diplomatie of als exportproduct van kennis of goederen, stellen de onderzoekers. “Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is daarvoor van belang.”

Ga voor het volledige rapport naar de website van het SCP.

  • Datum: 24-12-2018
  • Geschreven door: Redactie

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Ledenwerving & –behoud Accommodatie Ledenwerving en –behoud Bestuur & organisatie Sportbonden Vrijwilligers en personeel

Lees ook