Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Vereenvoudigen aanvraagprocedure

De introductie van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) per 1 januari 2019, betekent voor nagenoeg iedere sportorganisatie een ‘extra stap’ in het financieringstraject om investeringen in de accommodatie te kunnen realiseren. De 20% tot 35% subsidiebijdrage is uiteraard een welkome aanvulling in het financieringsplaatje, maar de aanvraagprocedure betekent wel een extra te nemen stap die ook weer de nodige tijd zal vragen van de vrijwilligers binnen de sportorganisatie die bij de bouw en financiering betrokken zijn.

Door de komst van deze nieuwe regeling wordt vervroegd afscheid genomen van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Subsidie voor dergelijke investeringen is nog steeds mogelijk, maar wordt als een toeslag (15%) opgenomen in de nieuwe regeling.

SWS heeft in haar beleidsplan de ambitie uitgesproken dat sportorganisaties makkelijk en voordelig moeten kunnen lenen. Om die reden zijn de bovenstaande wijzigingen ook voor SWS reden geweest om haar voorwaarden en aanvraagprocedure te herzien. Zo wordt er vanaf 1 januari 2019 geen onderscheid meer gemaakt tussen ‘reguliere’ investeringen (vervangen veld, renovatie kleedkamers etc) en ‘duurzame’ investeringen (zonnepanelen, LED-verlichting etc). Voor iedere investering kan gebruik worden gemaakt van hetzelfde aanvraagformulier en gelden de zelfde voorwaarden.

Leningen tot 75.000 euro volledig borgen

Ook wanneer sportorganisaties zelf investeren in de accommodatie vindt SWS de rol van de betreffende gemeente hierbij van groot belang. Naast het vermogen van SWS dat niet voldoende is om alle leningen zelf voor 100% te kunnen borgen, is dat een belangrijke reden om als opschortende voorwaarde voor het verstrekken van een borgstelling op te nemen dat ook de gemeente een passende garantie verstrekt. Met veruit de meeste gemeenten in Nederland heeft SWS deze vorm van samenwerking in de loop der jaren opgebouwd.

In de afgelopen jaren heeft SWS ervaring opgedaan met het 100% borgen van duurzame investeringen. In de praktijk is gebleken dat het financieringstraject hierdoor sneller kan verlopen. Met instemming van de banken en andere stakeholders is er daarom voor gekozen om per 1 januari 2019 leningen tot en met 75.000 euro volledig te borgen. Een aanvullende gemeentegarantie is dan niet noodzakelijk. Dit geldt niet wanneer een sportorganisatie al een lening heeft afgesloten die volledig door SWS wordt geborgd en waarbij de nieuwe lening er voor zorgt dat de grens van 75.000 euro wordt overschreden.

Een borgstelling aanvragen

Heb je plannen om te investeren in jouw sportaccommodatie? Bekijk dan alle informatie over borgstellingen van SWS.

Meer informatie over subsidies

Wil je meer informatie over sportsubsidies? Bekijk dan onze pagina over subsidies en fondsen. 

Bekijk subsidies en fondsen voor de sport

  • Datum: 03-12-2018

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Financiën Subsidies

Lees ook