Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Als clubbestuur probeer je voor jouw club met beleid en met activiteiten toe te werken naar jullie stip op de horizon. Je hebt een visie, een missie en je onderneemt allerlei acties, die je weer een beetje verder in die richting helpen. Richt jouw club zich op de jeugd? Heeft jouw club nieuw aanbod voor senioren? Of voor kwetsbare mensen, of mensen met een beperking? Heel belangrijk, want de maatschappelijke rol van de sportvereniging wordt steeds groter. Maar er schuilt ook een gevaar in al die aandacht voor (nieuwe) doelgroepen: wees voorzichtig om niet de groep, die meestal niet als doelgroep gezien wordt, te vergeten! Jongvolwassenen is bijvoorbeeld zo'n groep.

Factsheet

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Kenniscentrum Sport en NOC*NSF hebben samen een factsheet ontwikkeld, waarin de motieven en belemmeringen van jongvolwassenen worden weergegeven en zeven tips worden aangereikt om deze groep te behouden voor de sport.

Bespreek het in je bestuur, en ga na of je voor deze 'niet-doelgroep' de passende aandacht hebt!

  • Datum: 25-02-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Lees ook