Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

De algemene stijging kan vooral worden toegeschreven aan de betere economische situatie, waarin veel bedrijven inmiddels weer verkeren. Hierdoor is sponsoring weer meer mogelijk. Maar ook het feit dat sportverenigingen beter weten hoe zij hun sponsoren iets kunnen bieden, kan hieraan bijgedragen hebben.

Hoe verklaart Dick Zeegers, directeur van SWS, deze grote stijging bij de tennisverenigingen? Hij geeft een tweeledig antwoord op die vraag: "Ten eerste was in het verleden de urgentie om sponsors binnen te halen -vaak om financiële redenen- nooit zo groot bij tennisverenigingen. Na de daling van ledentallen is er meer noodzaak gekomen om het huishoudboekje op orde te houden. Zij hebben nu een inhaalslag ingezet, wellicht ook door ondersteuning op dit gebied door de KNLTB. Ten tweede is het percentage van 11% een relatief getal. Als je de sponsorinkomsten van de tennisverenigingen afzet tegen de sponsorinkomsten van andere sporttakken, dan is dat bedrag in vergelijking lager. In geldbedragen uitgedrukt zou het verschil beduidend minder groot zijn."

Nog behoorlijke rek

Desondanks vindt Zeegers het een goed teken dat er over de breedte van de tennissport actie ondernomen is om meer sponsorinkomsten te krijgen. "Sterker nog: ik denk dat dit een goed begin is, maar dat er voor de komende jaren nog behoorlijk wat rek zit in de mogelijkheden voor tennisclubs om hun sponsoropbrengsten te verhogen."

Opbrengsten kantine stabiel

De kantineopbrengsten blijven voor veel clubs een belangrijke inkomstenbron. Deze inkomsten bleven bij de sportverenigingen -met een stijging van 0,41%- nagenoeg gelijk. Bij voetbalverenigingen komt gemiddeld een derde van de totale inkomsten uit de kantine. Bij andere verenigingen -zoals bijvoorbeeld atletiek en tennis- ligt dit fors lager. Tussen verschillende type sporten was het beeld wisselend. Zo was de omzet bij golf en hockey bijvoorbeeld hoger, maar bij schietsport, atletiek, tennis en watersport lager.

Energiekosten

Aan energiekosten is door sportverenigingen ook minder uitgegeven. Mede door de EDS subsidieregeling hebben veel verenigingen geïnvesteerd in duurzame maatregelen. SWS heeft relatief veel verenigingen in haar bestand die hebben geïnvesteerd in duurzame investeringen. Het is daarom de vraag of deze daling representatief is voor alle sportclubs. De daling van de energiekosten bedroeg gemiddeld bijna 4%. Bij de verenigingen die energie bespaarden werd voornamelijk geïnvesteerd in zonnepanelen en LED-verlichting.

  • Datum: 12-02-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Sponsoring Financiën

Lees ook