Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Sportverenigingen worden regelmatig geconfronteerd met een OZB-aanslag die niet klopt of op zijn minst te wensen overlaat. De KNVB stelde nog niet zo lang geleden zelfs vast dat maar liefst 60 procent van de verenigingen die werden onderworpen aan een onderzoek, te veel OZB betaalt, omdat de WOZ-waarde te hoog wordt vastgesteld. Ook voor de gemeente is het vaststellen van WOZ-waarde een complexe procedure, waarbij regelmatig fouten worden gemaakt, weet Bas Stolwijk van financieel dienstverlener voor sportorganisaties Sportaccountant.

Onderbouwing, taxatieverslag
“Uit publicaties van onder meer de KNVB wordt inderdaad duidelijk dat er bij de bepaling van de WOZ-waarde regelmatig fouten door de gemeente worden gemaakt”, aldus Stolwijk. “Voorbeelden van gemaakte fouten zijn dat de vereniging ten onrechte als eigenaar wordt aangemerkt, er onvoldoende rekening wordt gehouden met achterstallig onderhoud en opstallen onjuist worden beoordeeld. De gemeente dient een onderbouwing te hebben voor de bepaling van de WOZ-waarde.”

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde op basis van de taxatiewijzer, beschikbaar via de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Stolwijk: “Indien een vereniging twijfels heeft over de hoogte van de WOZ-waarde, is het te adviseren om bij de gemeente om een taxatieverslag te vragen. Vervolgens kan worden beoordeeld of de uitgangspunten van die taxatie juist en redelijk zijn. Tegelijkertijd dien je wel de bezwaartermijn in de gaten te houden. Gezien de soms trage informatieverstrekking van gemeenten, zou je bij dreigende verstrijking van de bezwaartermijn een pro forma bezwaarschrift kunnen indienen om je rechten van bezwaar zeker te stellen. Mocht het taxatieverslag onjuist of onredelijk zijn, dan kan dat een reden zijn om bezwaar aan te tekenen.”

Stap 1: Bezwaar binnen zes weken
Bezwaar aantekenen mét motivering kan tot zes weken na dagtekening van de aanslag. Om een goede motivering te kunnen opstellen, heb je de taxatiegegevens van de gemeente nodig. Wil je  pas na ontvangst van deze informatie gemotiveerd bezwaar indienen, dan is het verstandig alvast een pro forma bezwaarschrift in te sturen. Zo stel je als vereniging je rechten veilig.

Enkele aanvullende tips:

  • Kijk goed wie er tekenbevoegd is en laat diegene het bezwaarschrift ondertekenen.
  • Verstuur het bezwaarschrift altijd aangetekend, de vereniging moet namelijk kunnen bewijzen dat het bezwaarschrift daadwerkelijk is verstuurd.
  • Leg een dossier aan van alle correspondentie.
  • Zorg er altijd voor dat je tijdig bezwaar maakt, of stuur een pro forma bezwaar.

Stap 2: Ontvangst reactie van de gemeente

De gemeente behoort als reactie op bezwaar een ontvangstbevestiging te sturen. Duurt dat te lang, dan is het verstandig te bellen. Bij een pro forma bezwaarschrift dien je je wel aan de termijnen van de gemeente te houden. Meestal is het mogelijk opnieuw uitstel aan te vragen, maar doe dat altijd binnen de gestelde termijnen. Vraag ook altijd om te worden gehoord. Het biedt jou als verenigingen nog een mogelijkheid je verhaal te doen.

Stap 3: Bezwaarschrift intrekken of nader motiveren

Na bestudering van de WOZ-beschikking en de opgevraagde taxatie-informatie, sta je voor de keuze: procedure doorzetten of niet. Dien je daadwerkelijk een bezwaarschrift, dan moet het bezwaar een redelijke grond hebben. Draag zoveel mogelijk argumenten aan, maar alleen als je ze goed kunt onderbouwen. Achterstallig onderhoud, foutieve oppervlaktes, verkeerd grondeigendom kunnen allemaal argumenten zijn om de WOZ-waarde naar beneden bij te stellen.

Tip: Betaal de aanslag in zijn geheel. Dit voorkomt narigheid achteraf met bijvoorbeeld incassokosten en verschuldigde rente. Daarnaast betaalt de gemeente bij een verlaging de teveel betaalde belasting terug.

Stap 4: Onderhandeling met gemeente

Na bezwaar en motivering is het wachten op de reactie van de gemeente. Wil je gehoord worden, dan ontvangt je eerst een uitnodiging voor een hoorzitting. Wellicht is het in een overlegsituatie dan mogelijk een compromis te bereiken. In dat geval haal je als club vaak niet het onderste uit de kan, maar je voorkomt wel een procedure bij de rechtbank.

Stap 5: Uitspraak gemeente

Na de hoorzitting volgt de formele beslissing van de gemeente. Hierin staat of en in hoeverre het bezwaar wordt gehonoreerd en wat dit betekent in de vorm van terugbetaling of verlaging van de OZB-aanslag.

Stap 6: Beroep?

Soms wordt bezwaar niet of onvoldoende gehonoreerd. Afhankelijk van de kracht van de argumentatie is te overwegen in beroep te gaan bij de rechtbank. In deze fase is het verstandig een externe adviseur te raadplegen. Dat hoeft niet duur te zijn, het kan vaak onder ‘no cure no pay’ voorwaarden.

  • Datum: 04-04-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Belastingen Wet- en regelgeving

Lees ook