Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Het Mulier Instituut onderzocht de positie van sport in de collegeprogramma’s 2018-2022 van 104 Nederlandse gemeenten. In 98 procent van de gemeentelijke collegeprogramma’s voor 2018-2022 wordt aandacht besteed aan sport. Sport is daarbij nadrukkelijk verweven met andere beleidsterreinen en landelijke ontwikkelingen, waarbij gezondheid, duurzaamheid en samenwerking binnen en buiten de sector centraal staan. 

Sportparagraaf

Uit de analyse blijkt dat drie kwart van de gemeenten (73%) een aparte sportparagraaf in het collegeprogramma heeft opgenomen. De termen sportvereniging, sportaccommodatie en bewegen worden het vaakst genoemd. Sport is, meer dan in 2010 en 2014, in beeld bij andere beleidsterreinen. Drie kwart van de gemeenten benoemt sport bij het bespreken van een ander terrein, zoals de participatiesamenleving, het sociaal domein, gezondheid, duurzaamheid of toegankelijkheid. Dit laat zien dat lokaal sportbeleid wordt vormgegeven in een bredere context en wordt beïnvloed door landelijke ontwikkelingen en bredere gemeentelijke opgaven. Verder onderstreept de brede aandacht voor sport de aan sport toegekende sociaalmaatschappelijke waarde en het geloof in de kracht van sport. De collegeprogramma’s bieden verder voldoende inhoudelijke aanknopingspunten om in aansluiting op het Nationale Sportakkoord tot lokale sportakkoorden te komen.

Wat betekent het voor de clubs?

Remco Hoekman is als onderzoeker bij de analyse betrokken. Aan hem de vraag wat een sportvereniging met deze resultaten kan? “De sportverenigingen worden in de sportparagrafen van de collegeprogramma’s vaak genoemd. Zij zijn voor gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner, en gemeenten willen graag meer taken en verantwoordelijkheden bij hen neerleggen. Door als club te kijken naar de taken, die jouw gemeente graag bij jouw club onder wil brengen, heb je als club een goede ingang voor een gesprek hoe je elkaar daarin kunt ondersteunen. Wil jouw gemeente bijvoorbeeld meer aandacht voor ouderensport, dan kun je daar op inhaken. Daarnaast worden sportverenigingen gezien als een belangrijke ontmoetingsplek met een grote maatschappelijke waarde. Ook dat geeft je als club de kans om te kijken welke rol je als club op je kunt nemen en wat de gemeente daartegenover kan stellen.”

Thema's

Andere thema’s die in de sportparagrafen van de collegeprogramma’s aandacht krijgen zijn:

  • Bij sportaccommodaties staat betaalbaarheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid centraal. Hiervoor wordt een optimale configuratie en multifunctioneel gebruik nagestreefd en nagedacht over andere beheervormen.
  • Beweeggedrag en een gezonde en actieve leefstijl worden gestimuleerd, waarbij aansluitend op de Omgevingswet veelvuldig de verbinding wordt gemaakt met het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte.
  • Fysieke en sociale toegankelijkheid tot sport voor mensen met een beperking, gezinnen met een krappe beurs en ouderen wordt gewaarborgd, zodat sprake is van een inclusieve sport.

De rapportage vormt na 2010 en 2014 de derde in een reeks van analyses van de positie van sport in collegeprogramma’s van gemeenten. Op basis van deze rapportages ontstaat een goed beeld van de inbedding van sport in het lokale beleid en van de voorgenomen inhoud van het sportbeleid, alsmede van ontwikkelingen hierin over de tijd.

Klik hier om het rapport ‘Sport in collegeprogramma’s 2018-2022: Samen, duurzaam en gezond’ te downloaden.

 

  • Datum: 01-04-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Gemeenten Samenwerking

Lees ook