Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Veel sportbestuurders zijn als het ware in hun functie gerold. Ze liepen al jaren rond bij een club en/of waren goede bekenden van collega-bestuursleden. Ze zijn 'gevraagd' en vrij snel daarna zitten ze in het bestuur. In het beste geval vindt er vlak daarvoor nog wel een soort overdacht plaats, maar daarna moet de kersverse sportbestuurder aan de bak. En komt de ene kwestie na de andere op hem of haar af. Natuurlijk kunnen ze nog ruggespraak houden bij collega-bestuursleden, maar écht met vakgenoten wat dieper ingaan op basale vraagstukken die nu eenmaal ook spelen bij het besturen van een organisatie, dat komt er in de praktijk om uiteenlopende redenen niet vaak van. Terwijl de behoefte om te sparren - bijvoorbeeld met externe, deskundige buitenstaanders - er wel is, denken Johan Wakkie en Peter Hopstaken. Daarom starten zij met Intervisie Sportbestuur.

Onzekerheden weghalen

Johan Wakkie, voormalig directeur van de hockeybond en nu op diverse terreinen in de driehoek sport, cultuur en maatschappij actief, put uit veel eigen ervaring wanneer hij uitlegt waarom intervisie zo zinvol kan zijn. "Als zo'n bestuurder eenmaal aan de slag is, dan is er meestal weinig tijd om het nog met elkaar te hebben over de verwachtingen, die je aan elkaar hebt. Ik heb vaak gezien dat mensen dan verschillend denken over de invulling van hun taken, maar dat komt nooit aan de orde. Door daarover te spreken kun je die onzekerheden weghalen. Je kunt ze herkennen en gebruiken om zaken in de toekomst beter aan te pakken. Een voorbeeld: een bestuurder is in het bestuur gekomen, waarbij de rest van het bestuur dacht: 'die heeft heel veel ervaring daarmee, want dat doet hij ook in zijn dagelijkse werk'. En die bestuurder wil helemaal niet zijn werk voortdurend meenemen in zijn vrije tijd, die wil dan juist iets anders doen."

Intervisie Sportbestuur organiseert intervisiesessies voor sportbestuurders van zowel bonden als verenigingen onder leiding van coaches Johan Wakkie en Peter Hopstaken. Met drie tot maximaal vijf bestuurders en twee deskundige coaches worden de cases die de deelnemers inbrengen gezamenlijk besproken, geanalyseerd en van bruikbare adviezen voorzien. Het bijkomende doel van de sessie is het ontwikkelen van vakmanschap en met (zelf)reflectie greep krijgen op het eigen denk- en leerproces.

Eigen onderwerpen aan de orde

Op 18 januari heeft Peter Bus, productmanager Organisatieadvies, samen met Jimmy van Dijk namens de KNGU aan een vergelijkbare inspiratiesessie: Denk Tank Sport "de sportvereniging van de toekomst" voor sportbonden deelgenomen. Bus: "De bijeenkomst was heel inspirerend door de kleine setting waarin die plaatsvond en door de flexibiliteit in het programma. Er was voldoende ruimte om je eigen onderwerpen aan de orde te stellen en de respons daarop was soms verrassend en 'out of the box'. Het is de gespreksleiders gelukt een veilige prettige sfeer te creëren waardoor alle aanwezigen erg actief deel namen. Een aanrader!"

De intervisiesessies zijn volgens Peter Bus een mooie tussenstap, die aansluit op de positieve feedback van kortdurende ervaring uitwisselen tijdens The Connection bijeenkomsten, die de KNGU voor haar bestuurders organiseert. In de veilige omgeving en onder leiding van de coaches kunnen bestuurders net wat meer steun bij elkaar zoeken om het plezier in het besturen van de gymclub voorop te laten staan.

Denk jij dat jij als bestuurder (of jullie als bestuursleden) jouw case graag in een dergelijke setting wil bespreken? Waag dan die stap en meld je aan! Johan Wakkie: "Ik ben heel benieuwd of wij erin slagen met deze sessies bestuurders te ondersteunen. Wij staan open voor alles. Onze keukentafel moet mensen helpen!"

Praktische informatie

  • Locatie: keukentafel Tapijtschelp 69, 1112 DZ Diemen (of elders in Nederland, in overleg te bepalen).
  • Setting/karakter: informeel
  • Toegang: 79 euro (excl. BTW) per deelnemer.
  • Aantal deelnemers: max. 5
  • Intervisiecoaches: Johan Wakkie & Peter Hopstaken
  • Wanneer: Met belangstellenden wordt samen een datum vastgesteld. Heb je belangstelling, stuur dan een bericht naar Peter Hopstaken via info@skxl.nl.
  • Datum: 17-05-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Tips en advies Andere sportclubs

Lees ook