Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Janine van Kalmthout is als onderzoeker vanuit het Mulier Instituut betrokken bij de Verenigingsmonitor en bevestigt dat er geen schokkende veranderingen zijn te constateren. Niet in positieve en niet in negatieve richting. "Het blijft natuurlijk een heel diverse groep verenigingen, die we onderzoeken. Je ziet altijd weer clubs, die vechten om te blijven bestaan. En dat blijft toch best een grote groep: dit keer was het 21% van de verenigingen, die we als kwetsbaar hebben ingeschaald. Dit zijn vaker kleine verenigingen (≤ 100 leden) en verenigingen zonder eigen accommodatie."

Maatschappelijke rol

Een ander aspect is de maatschappelijke rol van sportverenigingen. In het kader van het Sportakkoord staat dat onderwerp hoog op de agenda. Inmiddels is ongeveer een derde van de clubs maatschappelijk georiënteerd. Van Kalmthout: "Van de verenigingen die maatschappelijk georiënteerd zijn is ook het merendeel vitaal (25%). Deze verenigingen zijn goed in staat om hun sportaanbod te organiseren. Ook is van deze groep een groot deel als open club te beschouwen, vooral de grote verenigingen en die met een sportaccommodatie."

50-plus aanbod

Waar zeker nog winst te behalen valt, is bij het sportaanbod voor 50-plussers. Een vijfde van de verenigingen geeft in het onderzoek aan speciale sport- en beweegactiviteiten voor 50-plussers aan te bieden. Ook hier zijn dat weer vooral de wat grotere clubs. Van Kalmthout: "Uiteraard zijn er heel veel verenigingen, waar de 50-plussers gewoon aan het reguliere sportaanbod deelnemen. Maar het kan voor verenigingen zeker interessant zijn om hun aanbod nog beter af te stemmen op deze doelgroep."

Andere resultaten

Enkele andere resultaten uit het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2018:

  • Een kwart van de sportverenigingen in Nederland is vitaal. Deze verenigingen zijn goed in staat om hun sportaanbod te organiseren en zijn daarbij breed maatschappelijk georiënteerd.
  • Vier op de vijf sportverenigingen houden geen rekening met diversiteit bij de werving en keuze van bestuurders en/of trainers/coaches.
  • De helft van de sportverenigingen heeft leden met een beperking. Veelal zijn dit leden met een motorische beperking of gedragsproblemen.
  • De helft van de sportverenigingen met een eigen accommodatie en/of kantine heeft de afgelopen vijf jaar in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking geïnvesteerd.
  • Homonegativiteit komt bij 16 procent van de sportverenigingen weleens voor. Bij voetbalverenigingen is dit ongeveer de helft.

Jaarbericht

Het Jaarbericht 2018 is een derde rapportage in een reeks van jaaroverzichten waarin de belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor bondig en overzichtelijk worden gepresenteerd. Op deze manier worden de belangrijkste ontwikkelingen bij verenigingen gevolgd en inzichtelijk gemaakt, deels gebaseerd op de verschillende kengetallen en indicatoren voor het sportverenigingsleven.

De volgende onderwerpen kwamen in 2018 in de Verenigingsmonitor aan bod: duurzaamheidsmaatregelen, sociale diversiteit in de vereniging, sportaanbod voor 55-plussers, sport en discriminatie, organisatiekracht, maatschappelijke oriëntatie, vitaliteit, Open club en sporten met een beperking. Een aantal onderwerpen komt jaarlijks of tweejaarlijks in de Verenigingsmonitor terug, zoals organisatiekracht, maatschappelijke oriëntatie, vitaliteit, duurzaamheid en Open club. Naast deze terugkerende onderwerpen worden per meting vragen toegevoegd die bij actuele ontwikkelingen in de sport en de veranderende informatiebehoefte van beleidsmakers aansluiten, zoals monitoring van het Nationaal Sportakkoord. In 2018 is daarom aandacht besteed aan sportaanbod voor 55-plussers en sociale diversiteit.

Klik hier voor de rapportage Jaarbericht Verenigingsmonitor 2018.

  • Datum: 17-06-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Lees ook