Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Om de verschillen in contributies in kaart te brengen zijn het Mulier Instituut en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) gestart met de ontwikkeling van een contributiemonitor. Daaruit blijkt dat een lidmaatschap voor de tennisclub met € 141,- gemiddeld genomen het goedkoopste is. Maar dat cijfer zegt niet alles.

Uit de meest recente contributiemonitor (2017/’18) blijkt dat per sport de contributietarieven zeer uiteenlopen. Daar waar de ene vereniging enkele tientjes per jaar rekent voor een lidmaatschap, betaal je bij een andere club honderden euro’s. Echter is de samenstelling van dit lidmaatschap bij elke vereniging weer anders. Zo werken tennisclubs bijvoorbeeld veelvuldig samen met aparte tennisscholen, die de kosten van de lessen apart factureren aan de speler. Ook is het gebruikelijk om apart te betalen voor deelname aan de competitie, daar waar het bij andere sporten vanzelfsprekend is dat er competitie wordt gespeeld.

Basketbal en hockey ‘duur’

Basketbal komt naar voren als de duurste sport als het gaat om de contributiekosten. Een gemiddeld lidmaatschap van een basketbalvereniging komt op € 260,-. Uit de contributiemonitor 2016/’17 bleek dat hockeyverenigingen gemiddeld € 281,- aan contributie innen per seniorlid.

Voor junioren en pupillen ligt in elke sport het contributieniveau aanzienlijk lager. En dat terwijl deze doelgroep over het algemeen het meest intensief gebruikmaakt van de faciliteiten. Verenigingen hopen met die aanpak jeugd op een vroege termijn aan de club te binden, zodat de kans groter is dat een deel van die doelgroep ook op latere leeftijd nog aan de vereniging verbonden blijft. Deze solidariteit richting junioren- en pupillenleden is bij rugbyclubs het grootste. Daar is het prijsverschil in vergelijking met een seniorenlidmaatschap gemiddeld € 75,-, terwijl bij basketbal- hockey en atletiekclubs de marge zo’n € 30,- is.

Factoren contributie

Een factor bij het vaststellen van het contributiebedrag is de bijdrage die gemeenten doen aan de lokale sport. Clubs kunnen immers besluiten om de bijdrage door te berekenen in de contributie, waardoor deze in het voordeel van de sporter uitvalt. Uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen de sportuitgaven van een gemeente en het contributiebedrag. Naar mate de sportbijdrage van een gemeente stijgt, dalen de kosten van een lidmaatschap. In hoeverre mensen met een lager inkomen daarvan uiteindelijk profiteren blijft de vraag. Mensen met een hoog opleidingsniveau sporten immers meer dan mensen met een midden- of laag opleidingsniveau.

Dit artikel is tot stand gekomen met de bijdrage van www.allesoversport.nl. De hele contributiemonitor 2017/’18 is hier in te zien.

  • Datum: 12-08-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Financiën

Lees ook