Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Voor het dorp in de Achterhoek is VGV al 90 jaar een begrip. Bepalend voor het succes van de vereniging is volgens Ilse Nijkamp de sfeer binnen de club. "We willen graag laten zien dat samen sporten veel plezier brengt en proberen met ons aanbod voor zoveel mogelijk mensen iets te bieden. Eén van onze leden is nu al 81 jaar actief lid van VGV. De mevrouw in kwestie begon op haar 5e bij de club en sport nu, met 86 nog steeds een uur per week bij ons!

Van handelen naar besturen

Sinds 2012 heeft VGV de beschikking over een eigen turnhal: de Van Raam Arena. En met de opening van de nieuwe hal begon voor het bestuur van VGV ook een nieuwe periode. Nijkamp vertelt: "Na de bouw van de hal stelden we als bestuur vast dat we wel heel veel aan het 'handelen' waren, en maar weinig tot besturen kwamen. Daarom hebben we toen als bestuur de cursussen Sportief Besturen en Besturen met een visie gevolgd. Dat was belangrijk, om voor onze club een stip op de horizon vast te stellen, na te denken over de rol van een gymnastiekvereniging in een krimpregio en om een aantal actiepunten vast te stellen."

Als één van de actiepunten besloot het bestuur om ernaar te streven dat alle groepen minimaal twee sportmomenten per week moesten krijgen. Nijkamp licht toe: "Als je voor een groep de training op de woensdagmiddag vastlegt, en iemand heeft precies op dat tijdstip ook iets anders, zwemles of muziekles, dan moet zo'n kind kiezen. Als je nog een alternatief tijdstip hebt, dan behoud je zo'n lid. Dat vonden we belangrijk."

Een ander actiepunt was het geven van nieuwe benamingen aan het sportaanbod. Er zijn springgroepen, er is Jumpgym. Dat spreekt de jeugd duidelijk meer aan. De club heeft sowieso meer accent gelegd op jongeren van 12 tot 16 jaar. En die zijn ook goed vertegenwoordigd binnen de club! "Vooral het aantal jongens is de laatste jaren flink toegenomen. Mooi toch?"

Voldoende vrijwilligers

Bestuurlijk heeft de club het sindsdien ook goed onder controle. Met een structuur van werkgroepen, waar minstens één bestuurslid ook in zit, zijn er voldoende vrijwilligers te vinden om de club goed te laten draaien. "En met name ook het Jeugdbestuur draait super. Zij organiseren veel activiteiten voor de jeugd, het oudste lid van het Jeugdbestuur is 24. Zij weten wat er leeft, en ook de verstandhouding tussen de ouderen en de jongeren binnen de club en binnen het kader is super."

De sporttechnische leiding bestaat uit 16 mensen, veelal afkomstig uit de eigen achterban. Nijkamp: "Als je het kader uit je eigen achterban haalt, dan weet je zeker dat ze de sfeer binnen de club kennen en daarin passen. Dat stimuleren we dan ook. Binnenkort start hier weer een leider 2 cursus, dan hoeven ze er niet ver voor te reizen om de cursus te kunnen volgen."

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Het wij-gevoel is binnen VGV heel belangrijk. Nijkamp: "Wij hebben de slogan: 'Waarom moeilijk doen als het samen kan?!', en dat werkt. De leiding heeft oprechte aandacht voor de kinderen. Ze proberen te achterhalen waar de interesses van het kind liggen en stellen dan gezamenlijk doelen vast. Die oprechte aandacht levert veel voldoening. We horen ook vaak van ouders, die hun kinderen hierheen brengen dat hun kind meer zelfvertrouwen heeft gekregen sinds het bij ons is komen sporten."

De leiding, het jeugdbestuur en het bestuur heeft in de afgelopen jaren nog allerlei andere scholingen gevolgd, zoals de cursus Sportief Coachen en 'Lang leve de sportouder'. En als zij een vraag hebben voor een scholing, die niet standaard op de plank ligt, dan weten ze de KNGU te vinden om daarin toch te voorzien. Nijkamp: "Dat was het geval toen wij ons na de scholing Sportief Coachen verder wilden verdiepen in het onderwerp Ouders. Samen met Henriët van der Weg hebben wij een op maat gemaakte avond verzorgd voor onze leiding en jeugdbestuur. Vervolgens hebben wij met de ouders  de avond ‘Lang leve de sportouder’ gevolgd. Wij doen als club ons best om er in Varsseveld iets moois van te maken!"

 

  • Datum: 26-08-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Ledenbehoud Samenwerking

Lees ook