Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Sportverenigingen die per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of meer verbruiken waren al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Daar komt nu de informatieplicht bij om energiebesparing te stimuleren. De ingangsdatum van 1 juli jl. blijkt niet overal haalbaar. In sommige gemeenten, bijvoorbeeld in Utrecht, heeft de gemeente haar sportclubs uitstel verleend.

Voor wie geldt de informatieplicht?

De informatieplicht geldt zoals gezegd voor verenigingen die minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken. Over het algemeen zijn dat grote sportclubs met een aanzienlijke buitenaccommodatie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft een overzichtelijk stappenplan gemaakt om vast te stellen of ook jouw club aan de informatieplicht moet voldoen. Bij stap 1 vul je bij de eerste vier controlevragen ‘nee’ in.

Wat zijn erkende maatregelen?

Blijkt uit het stappenplan dat jouw club een informatieplicht en energiebesparingsplicht heeft? Dan moeten de genomen maatregelen worden doorgegeven aan de RvO. Maar wat zijn die erkende maatregelen dan eigenlijk precies? De overheid heeft per bedrijfstak een lijst opgesteld met erkende maatregelen. Sportverenigingen vallen onder de lijst Sport en Recreatie. Hier is per thema te zien welke erkende maatregelen er zijn. Voor sportclubs gaat het vooral om verlichting, bijvoorbeeld het plaatsen van bewegingssensoren en tijdschakelaars.

Zelf rapporteren

Wil je zelf rapporteren, dan moet je inloggen om erkende maatregelen te rapporteren. Dat doe je in eLoket. Om in te loggen in eLoket heb je een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan bij een leverancier, want het duurt ongeveer vijf werkdagen voor dit geregeld is. De kosten van het eHerkenningsmiddel liggen tussen de 5 en 22 euro per jaar.

Rapporteren

Heb je het eHerkenninsmiddel binnen? Ga dan naar het eLoket om te rapporteren. Goed om bij de hand te houden:

  • KvK-nummer van de club
  • NAW-gegevens van jezelf
  • Contactinformatie van de club
  • Gegevens van de energieleverancier (facturen of eindafrekening) over 2017 en 2018.

Geef vervolgens voor elke erkende maatregel aan of jouw vereniging de maatregel wel (en in hoeverre) of niet heeft uitgevoerd of dat jouw vereniging een alternatieve maatregel heeft genomen.

Belangrijk

Moet jouw vereniging voldoen aan de informatieplicht, zorg er dan voor dat de informatie over jouw vereniging op tijd binnen is bij de RvO. De gemeente heeft de plicht om te controleren of de Informatieplicht energiebesparing wordt nageleefd. Wacht dus niet te lang met invullen of actie te ondernemen.

  • Datum: 05-08-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Wet- en regelgeving Duurzaamheid

Lees ook