Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Ervaringen van sportverenigingen leren dat verkeerd of onrechtmatig gebruik van bestaand beeldmateriaal grote problemen kan opleveren. Dat kan onder meer gebeuren wanneer beeldmateriaal wordt gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar. Het is nu eenmaal niet toegestaan om zonder toestemming van de maker werk van bijvoorbeeld een fotograaf, schrijver of muzikant te verspreiden, publiceren of kopiëren. Het auteursrecht op zo’n werk ligt te allen tijde bij de maker en het is dan ook altijd het alleenrecht van de maker om het werk in kwestie openbaar te maken of te verveelvoudigen. Ook moet bij foto’s rekening worden gehouden met het portretrecht en de privacy van degene die op de foto staat; ook diegene kan onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen het gebruik van diens portret zonder toestemming.

Consequenties

Publiceer je iets van een ander zonder toestemming, dan kun je door de maker, eventueel via de rechter, worden gedwongen het werk per direct te verwijderen. De maker heeft dan bovendien de mogelijkheid een schadevergoeding te eisen, in dit geval van de club die de foto op een website heeft geplaatst. Verscheidene clubs hebben hiermee te maken gehad.

Het is dus belangrijk dat clubs heel voorzichtig omgaan met werk dat auteursrechtelijk beschermd kan zijn of het gebruik van foto’s met personen die een reden kunnen hebben om daar bezwaar tegen te maken. Clubs die vermoeden zonder toestemming beeldmateriaal van anderen te hebben gepubliceerd, wordt geadviseerd dat werk direct te verwijderen. 

Oplossingen

Wil je als club desondanks gebruik maken van beeldmateriaal voor een nieuwsartikel op de site of een leuk post op social media? Gebruik dan content waarvan je zeker weet dat diegene daarvoor toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld de foto’s van de clubfotograaf. Of de juichvideo die je zelf hebt geschoten met je smartphone. Wellicht wil de fotograaf van de lokale krant zijn foto’s wel met je delen ten behoeve van de online kanalen van de club. Het belangrijkste (en veiligste advies) is dat de auteur van de content en eventueel gefotografeerde persoon toestemming heeft/hebben gegeven voor publicatie.

Dit artikel is oorspronkelijk afkomstig van KNVB Assist.

  • Datum: 05-09-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Online, social media

Lees ook