Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Iedereen in Nederland moet kunnen sporten en bewegen. Dat is de doelstelling van het Nationale Sportakkoord. SportUtrecht heeft dit in het lokale Utrechtse Sportakkoord gespecificeerd tot drie thema’s: vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. Om dat te bereiken zijn de gemeente, maatschappelijke organisaties, maar minstens zo belangrijk: de sportverenigingen nodig. Op 5 juli 2019 ondertekenden ruim 50 sportorganisaties het document. Kampong-voorzitter Paul Kok verwacht dat de ondertekening van het akkoord positieve effecten zal hebben op de verenigingen, maar ook zeker op de hele stad Utrecht.  

Samenwerking versterken

Het Utrechts Sportakkoord kent tien concrete speerpunten. De toegevoegde waarde van dit Sportakkoord voor Utrecht is de verbinding, kennisdeling en samenwerking met de verschillende betrokken partijen in dit akkoord. Dat beaamt ook Kok. “Eén van de redenen voor ons om het akkoord te ondertekenen was dat we zelf een beleid geformuleerd hebben rondom de jeugd. We willen gaan kijken hoe we de diversiteit kunnen bevorderen. Als je kijkt naar de Utrechtse jeugd, zie je dat de helft van allochtone afkomst is. Op de tennissommige sportverenigingen zie je dat niet terug. Dat vind ik zorgelijk. Maar dat kun je niet zomaar veranderen. Wij kunnen dat wel bedenken, maar dat kunnen we niet alleen. Er moet samengewerkt worden met gemeentelijke instanties en bijvoorbeeld ook de welzijnssector. Voor ons sluit dat aan bij het speerpunt Versterken van de samenwerking rondom het kind.”

Verbindingen leggen

“Het sportakkoord zet aan tot initiatief”, zegt Kok. “We kunnen niet achterover zitten en wachten totdat de gemeente een keer met ideeën komt.” Zo heeft Kampong in het voorjaar al een idee ontwikkeld voor samenwerking met een school. De vereniging wilde clinics op een school aanbieden, gecombineerd met drie lessen op het tennispark. Kok: “Via SportUtrecht kunnen we nu makkelijker aan de juiste contacten komen. Er zal een projectgroepje worden gevormd met daarin een passende school, de gemeente, misschien iemand van welzijnswerk en wij.

Het idee van het Sportakkoord is dat je als vereniging zelf met projectvoorstellen komt. Het Sportakkoord is er dan vervolgens om verbindingen te leggen met andere instanties. Kok: “Dus als wij bedenken dat we elk jaar iets willen doen met de buurthuizen hier in de vorm van clinics, dan kunnen we die mensen wel allemaal gaan bellen, maar dan is het handiger om het via de gemeente te spelen die daar al buurtwerkers heeft zitten. Dan kunnen zij dat verder met ons vormgeven, in plaats van het allemaal zelf gaan uitzoeken.”

Verbinding tussen sectoren versterken

Eén van de actiepunten die Kampong omarmd heeft en waar de tennisclub mee aan de slag gaat, is het versterken van de verbinding tussen de sectoren Sport, Zorg en Welzijn. “We willen bijvoorbeeld dat de huisartsen bij ons in de buurt op de hoogte zijn van ons bestaan. We zouden huisartsen en andere zorgverleners willen benaderen om mensen te verwijzen naar ons met foldertjes. Wij moeten ons daarvoor voorbereiden met een speciale propositie en begeleiding van onze kant. Dat is te doen, maar daar moeten wij dus projectvoorstellen voor maken. Vervolgens gaan we naar SportUtrecht en kijken we wie we daar het beste bij kunnen betrekken vanuit de kant van de gemeente. Als we zelf de huisartsen kunnen benaderen, doen we dat natuurlijk. Maar als er vanuit SportUtrecht al ervaringen zijn met dit soort initiatieven dan gaan we dat benutten!”

Op de achtergrond speelt voor SV Kampong ook nog het eigen beleid mee. “Als je kijkt naar de bezetting van het tennispark op bepaalde momenten, dan kan dat veel beter. Op doordeweekse avonden is het heel druk, maar overdag en in de weekenden is het veel te rustig. Dus we proberen het gebruik van het tennispark te intensiveren door initiatieven zoals de clinics voor schoolkinderen of tennisbegeleiding voor mensen die zich voor zorgverleners aanmelden. Deze moeten vaak overdag plaatsvinden waardoor we het tennispark beter gaan benutten.”

Jeugdparticipatie verhogen

De club heeft het punt ‘verhoog jeugdparticipatie bij sport’ in het sportakkoord omarmd. “Op dat gebied hebben wij een eigen beleid geformuleerd. Veel jeugd zit vooral op tennisles, maar we willen ze meer bij de vereniging betrekken dan alleen het volgen van tennislessen.” Kok doelt niet alleen op het spelen van meer wedstrijden, zoals dagtoernooitjes, maar ook op het geven van verantwoordelijkheid aan de jeugd. “We willen een jeugdparlement oprichten, een jeugdcommissie zonder ouders en met kinderen. Zij kunnen zelf ideeën aanreiken over wat er moet gebeuren op de club. Daarnaast willen we ook oudere kinderen betrekken bij de organisatie van activiteiten en evenementen. Dus participatie van jeugd is wat bij ons nadrukkelijk op de agenda staat. Maar er moet ook actie komen als het plan er eenmaal staat natuurlijk.”

Kok denkt dat ondertekening van een lokaal sportakkoord meer tennisverenigingen vooruit kan helpen. “Het zet je aan om meer te ondernemen. Niet alleen doen wat je altijd al deed, maar ook buiten de gebaande paden. Dat is goed voor een vereniging, maar ook voor de stad of het dorp.”

[foto: Desiree Meulemans]

  • Datum: 06-09-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Sportakkoord Gemeenten

Lees ook