Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Doel impuls

Het doel van de impuls is forse toename in het aantal gebruikers van de regeling, zodat meer sportverenigingen preventief beleid hebben ter vermindering van grensoverschrijdend gedrag. Het CVSN heeft signalen van de politie ontvangen dat er mensen met veroordelingen op verenigingen actief zijn, waarmee ze grote risicio’s nemen. Daar willen we ze voor behoeden.

Gebruik VOG-regeling in sport moet omhoog

Uit een onderzoek van Maverick in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat slechts 12 procent van alle verenigingen (ook niet-sportverenigingen) gebruik maakt van de gratis VOG-regeling (Melchior, 2018). Onder een grote groep bestuurders bestaat toch nog angst of weerstand. Toch vinden wij dat het percentage gebruikers in de sport fors omhoog moet vanwege de risico’s.

Wij willen dat bestuurders een positieve sportcultuur creëren met het oog op behoud van plezierbeleving bij leden en vrijwilligers. Het laten overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) door (toekomstige) trainers, bestuursleden en andere vrijwilligers, die met kwetsbare mensen werken, is een preventieve maatregel die een bestuur zou kunnen treffen. Dit kost de vereniging niets, maar ze moeten wel aan een paar voorwaarden voldoen. Zo moet een vereniging gedragsregels hanteren en/of een vertrouwenscontactpersoon aanstellen en/of aannamebeleid formuleren. Aan twee van de drie genoemde opties moet worden voldaan. De Q&A over de VOG’s op de website is uitgebreid, deze kun je hier vinden.

Helaas is gebleken dat er inmiddels ook valse VOG’s in omloop zijn. Daar willen we bestuurders alert op maken en gelukkig weten we bij CVSN steeds beter waarop gelet moet worden bij het overleggen van de VOG’s.

Informatiebijeenkomst gratis VOG regeling

Medewerkers van sportbonden, gemeentes en verenigingsbestuurders of andere belangstellenden kunnen zich laten informeren over deze aanvraagprocedure. Wil je een informatiebijeenkomst organiseren danwel bijwonen, neem dan contact op met Astrid Cevaal, projectleider VOG, astrid.cevaal@nocnsf.nl.

Speciaal voor verenigingen: gratis inzet experts VOG-regeling

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen verenigingen een beroep doen op de expertpoule (gratis) VOG-regeling. Bestuurders van verenigingen worden gemiddeld 15 uur bijgestaan bij het opzetten en implementeren van preventief beleid grensoverschrijdend gedrag, zodat ze voor de gratis VOG regeling in aanmerking komen. Met behulp van dit verenigingstraject beperkt de vereniging de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet zij adequaat te handelen bij incidenten.

Wil je een expert inschakelen of heb je een vraag hierover, stuur dan een mail naar vog@nocnsf.nl.

  • Datum: 02-10-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Centrum Veilige Sport Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Lees ook