Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Het Mulier Instituut peilde bij sportverenigingen de ambities om te werken aan thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord, zoals roken, alcohol en een gezond aanbod in de sportkantine om overgewicht aan te pakken. Sportverenigingen worden gezien als een belangrijke omgeving waarin positief bijgedragen kan worden aan de doelstellingen. Behalve de ambitie om 2.500 sportverenigingen (gedeeltelijk) rookvrij te maken en aan de slag te laten gaan met een gezonder voedingsaanbod, worden alle sportverenigingen die alcohol verstrekken in 2025 geacht dat barvrijwilligers gebruik maken van een e-learning ‘Verantwoorde verstrekking’. Dit ter bevordering van de deskundigheid.

Toch is de bekendheid van het akkoord zeer beperkt. Minder dan één op de tien sportverenigingen kent het Nationaal Preventieakkoord (8%). Opvallend is daarnaast dat sportverenigingen die geen samenwerking hebben met een buurtsportcoach significant vaker niet bekend zijn met het akkoord (72%) dan verenigingen die dat wel hebben (56%).

Ambitie

Ondanks de beperkte bekendheid van het akkoord geeft een groot gedeelte van de ondervraagde clubs aan ambitie te hebben om te werken aan de eerdergenoemde thema’s. Bijna tweederde van de sportverenigingen is (enigszins) voornemens om te werken aan het (gedeeltelijk) rookvrij maken van de accommodatie. Als het om alcohol gaat is die groep nog groter. Daar geeft bijna driekwart van de clubs aan de komende tijd te werken aan verantwoord alcoholgebruik. 65% van de clubs heeft enige mate van interesse om het aanbod in de kantine gezonder te maken.

Klik hier voor het factsheet ‘Ambitie van sportverenigingen om te werken aan thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord.

  • Datum: 17-10-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Lees ook