Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Op de website van voetbalvereniging Linschoten kreeg Lisa Clements onlangs alle gelegenheid om over zichzelf te vertellen. Clements is vergevord student Pedagogiek aan de Hogeschool van Utrecht en helpt bij de voetbalclub mee aan het creëren van een veilig sportklimaat. "Ik bezoek trainingen van jeugdteams en praat met trainers wanneer ze moeite hebben met de omgang met een spelertje", zo begint de 24-jarige haar verhaal. "De club vindt het belangrijk dat er een sfeer is waarin alle betrokkenen hun verhaal bij iemand kwijt kunnen."

Het komt geregeld voor dat een trainer van een team in de groep te maken krijgt met een kind dat teveel aanwezig is of op een andere manier omgewenst gedrag vertoont. Hoewel de trainers gediplomeerd zijn, kan afwijkend gedrag toch lastig zijn. "Sommige kinderen zijn erg druk en krijgen snel de psychiatrische diagnose ADHD opgeplakt", vervolgt Clements, die zelf op een buitenschoolse opvang werkzaam is en kindergedrag als specialisme heeft. 

Oefenstof

"Ze functioneren soms moeizaam in de groep en gaan zelfs over tot treiteren wanneer ze niet gehoord worden of wanneer ze zich vervelen. Dat laatste komt soms doordat de oefeningen te lang zijn en met de trainer bespreek ik dan hoe hij oefenstof korter en bondiger kan maken. Ik sta ook open voor gesprekken met ouders die zien dat hun kind niet gelukkig is in de groep. Met z'n allen willen we uiteindelijk tot een oplossing komen, waarbij we elkaar niet willen veroordelen."

Een trainer doet meestal goed z'n best en is zich er lang niet altijd van bewust dat hij in de ogen van een voetballertje tekort schiet, weet Clements. Ze kreeg vorig jaar bezoek van een timide jongetje dat zich voelde achtergesteld bij mondige groepsgenoten. "Ik heb dat met de betreffende trainer besproken en hij was echt verbaasd dat het jochie het niet naar zijn zin had. Hij is het jongetje meer aandacht gaan geven en dat hielp na een tijdje heel goed."

Ingrijpen

Bij de term 'vertrouwenspersoon' denken de meeste mensen aan iemand die ingrijpt wanneer seksuele intimidatie aan de orde is. Maar het overgrote deel van de tijd gaat het echt om andere zaken, zoals bijvoorbeeld om omgangsvormen. Een vertrouwenscontactpersoon helpt om zulke zaken bespreekbaar te maken.

Vrouw en man

Sommige clubs kiezen er ook bewust voor om zowel een vrouwelijke als een mannelijke vertrouwenspersoon in de organisatie te hebben. Zo kan iedereen het gevoel hebben dat er op een serieuze manier geluisterd wordt naar een klacht. Iedereen heeft immers recht op een veilige sportomgeving. Is jouw club er al mee aan de slag? Er is ook een stappenplan!

  • Datum: 30-10-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Veilig sportomgeving Organisatie sportiviteit en respect

Lees ook