Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

De wethouder is verheugd over dit resultaat. "De gemeentelijke herindeling maakte het noodzakelijk dat we een harmonisatie van de bestaande regels binnen de twee gemeenten doorvoerden. Om die reden hebben we de tarieven, die golden voor de binnensportaccommodaties geïnventariseerd. Daar kwamen heel grote verschillen in voor: zo was er in de ene gemeente een speciaal tarief voor jeugdsport, dat had de andere gemeente niet. We hebben het lage tarief, het middentarief en het hoge tarief doorberekend en ook geprobeerd inzichtelijk te maken wat het effect van dat tarief zou zijn. Dan begin je met de vaststelling dat de huuropbrengst, zelfs als je voor het hoge tarief gaat, bij lange na niet kostendekkend is. En dan moet je je dus afvragen wat belangrijker is. Dat heeft ons ertoe gebracht om te kijken of we de mindere inkomsten bij een keuze voor het laagste tarief zouden kunnen opvangen in de begroting. Want we vinden het belangrijker dat er in onze gemeente voldoende sportaanbod blijft en hopen zo een stimulans te kunnen geven."

Mensen aan het sporten krijgen

Westerwolde is een dun bevolkte gemeente, het sportaanbod is daardoor al niet zo groot. Maar het is wel belangrijk dat er in de binnensportaccommodaties in de verschillende kernen van de gemeente sportaanbieders blijven. Huizing: "Enkele jaren geleden hebben we een Sport- en beweegvisie uitgebracht, waarin we aangeven dat we de mensen hier aan het sporten willen krijgen en houden. Daar hebben we de clubs voor nodig. En zeker voor bijvoorbeeld gymclubs of volleybalclubs, die niet beschikken over een eigen accommodatie of een kantine, is de zaalhuur dan één van de grootste posten op de begroting. Met het besluit om dit tarief voor alle clubs vast te stellen op € 2,40 per uur - het voormalige jeugdtarief - hopen we hen goede kansen voor de toekomst te bieden."

De clubs zullen het in elk geval met het maken van een sluitende begroting voor 2020 nu iets gemakkelijker krijgen!

 

  • Datum: 12-11-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Accommodatie Financiën

Lees ook