Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Inmiddels zijn 339 van de 355 Nederlandse gemeenten (95%) bezig met de regeling voor lokale sportakkoorden. In november 2019 zijn 274 gemeenten onder leiding van een sportformateur bezig met het opstellen en sluiten van sportakkoorden tussen sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, de gemeente en/of het bedrijfsleven. En 65 gemeenten zijn inmiddels al gestart met de uitvoering van een lokaal of regionaal sportakkoord met behulp van een uitvoeringsbudget.

Deze cijfers komen uit de voortgangsrapportage Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. In deze rapportage brengt het Mulier Instituut de gepleegde inspanningen in het eerste jaar van het Nationaal Sportakkoord in beeld. Het doel van de lokale sportakkoorden is om met nieuwe samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld zorg of onderwijs op lokaal (of regionaal) niveau aan gedeelde ambities te werken. Naast de lokale lijn wordt via de sportlijn en de nationale lijn gewerkt aan het overkoepelende doel dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport en bewegen kan hebben. En daar kunnen de sportverenigingen een grote rol in spelen!

Dat bevestigt ook directeur van het Mulier Instituut Hugo van der Poel. "De verenigingen zijn een heel belangrijke schakel in het lokale sportaanbod. Het is goed om veel clubs al in een vroeg stadium bij de totstandkoming van de lokale sportakkoorden betrokken te zien."

Enkele inspanningen uit het sportakkoord:

  • Een netwerk van 48 adviseurs die de gezamenlijke sport (NOC*NSF, sportbonden, NL Actief) vertegenwoordigen, werken in samenwerking met de sportformateur aan het versterken van de lokale sport en het betrekken van de lokale sport bij de lokale sportakkoorden. Wie in jouw gemeente Adviseur lokale sport is, kun je opvragen.
  • Er is een aanbod van diensten ontwikkeld waarop sportaanbieders aanspraak kunnen maken: ondersteuningsproducten zoals workshops of cursussen op verschillende thema’s zoals positief coachen, vrijwilligerswerving of verduurzaming van de accommodatie.
  • Binnen de nieuw opgerichte Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ werken acht maatschappelijke partners samen met het ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG aan het stimuleren van sport- en beweegdeelname van kwetsbare groepen en het toegankelijker maken van het sportaanbod.
  • Via vijf uitgezette challenges worden bedrijven en organisaties gestimuleerd om innovatieve ideeën en oplossingen te ontwikkelen om aan de ambities van het sportakkoord te werken.
  • De G5-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) ontwikkelen zogenaamde living labs, waarin ze innovaties op het gebied van sport en bewegen testen.

Elk half jaar

De voortgangsrapportage over het sportakkoord zal elk half jaar door het Mulier Instituut worden uitgebracht. Van der Poel: "De volgende voortgangsrapportage zal ook een analyse bevatten van de inhoud van de eerste veertig lokale sportakkoorden. De eerste signalen wijzen erop dat met name de thema´s 'vitaliteit verenigingen', 'positieve sportcultuur' en 'kwetsbare groepen' veel opgepakt zijn." Thema's, waar je als sportclub dus ook zeker iets uit kunt halen voor jouw club.

De actuele cijfers over de deelthema’s kun je ook hier vinden. 

Klik hier om de Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ te downloaden.

  • Datum: 06-12-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Sportakkoord Bestuur & organisatie Samenwerking

Lees ook