Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Het komt weleens voor dat jongeren een bericht plaatsen dat over het randje is. Ze zijn gefrustreerd, willen misschien laten zien dat ze stoer zijn en denken niet voldoende na over de consequenties. Ze mopperen online over een teamgenoot, over de scheidsrechter of over de trainer. Dat is niet direct reden tot ingrijpen, maar als zulke berichten dreigend of op een andere manier schadelijk worden, is het tijd voor actie.

Stap 1 – Zorg dat iedereen de regels kent.

Wees duidelijk over welke gedragsregels er gelden binnen de club en communiceer deze regelmatig. Breng ze ook uitgebreid onder de aandacht bij een overleg met sporters, trainers, coaches en vrijwilligers. Maak hierbij ook voor iedereen duidelijk dat er een vertrouwenspersoon of een tuchtcommissie is waar zij kunnen aankloppen als online gedrag uit de hand loopt. En tot slot: spreek vóóraf met elkaar af wie het initiatief neemt tot actie als het een keer misgaat.

Stap 2 – Onderzoek wat er aan de hand is.

Om te bepalen of online gedrag uit de hand is gelopen, moet je een aantal dingen nalopen:

  • Verzamel bewijs: screenshots of kopieën van het uit de hand gelopen gedrag en de eventuele reacties van anderen daarop.

  • Breng de context in kaart: is de vervelende reactie, weer een reactie op iets anders?

  • Bepaal om wie het gaat, zowel de zender als de ontvanger van de vervelende berichten.

  • Controleer ook of het de eerste keer is dat het gebeurt. Bespreek de kwestie met anderen binnen de verenigingen, het liefst ook met mensen die degene kennen die zich niet aan de gedragsregels heeft gehouden. Als het méér lijkt dan een uit de hand gelopen grapje en de dreiging oogt serieus, neemt dan contact op met de wijkagent.

Stap 3 – Onderneem actie

Als online gedrag duidelijk over de grens van de club is gegaan, moet er gecorrigeerd worden. Dit kan door (intern) een tuchtprocedure te starten en de overtreder van de gedragsregels op het matje te roepen. Neem in zo’n procedure ook het belang van het slachtoffer mee. Als er sprake is van een serieuze dreiging, moet de politie ingeschakeld worden. Vergeet natuurlijk ook niet dat het schadelijke bericht verwijderd moet worden.

Stap 4 – Voorkom herhaling

Na deze drie stappen is het te hopen dat het niet nog een keer zal gebeuren. Leer fatsoenlijk mediagedrag daarom aan op de vereniging. Beschouw dit als een serieuze taak en geef de gedragsregels én de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag een duidelijke plaats binnen de vereniging. Draag sportiviteit en respect uit, en handel ernaar!

Hier vind je de folder die ‘Samen naar een veilig sportklimaat’ in samenwerking met met www.mijnkindonline.nl heeft ontworpen om het stappenplan helder weer te geven.

  • Datum: 01-07-2020

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Online, social media Communicatie Veilig sportklimaat Tips en advies

Lees ook