Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Een open club kan een individuele vereniging, stichting of een commerciële sportaanbieder zijn maar met enige regelmaat is de open club een samenwerking tussen meerdere verenigingen (bijv. een sportpark) en/of andere (commerciële) sportaanbieders en/of playgrounds/courts/pleintjes/buurtwerk.

De open club gedachte positioneren we als een beweging, een filosofie. Bij de open club gedachte is het geen kwestie van óf ‘open’ óf ‘gesloten’. De gedachtegang kan worden gezien als continuüm, een ladder. Voor de ideale open club bestaat geen formule. En dat is maar goed ook, want elke buurt maar ook de daar aanwezige sportclubs hebben hun specifieke behoeften. Elke club (groot/klein, binnen-/buitensport, team/individueel) kan voor zichzelf een stap (trede) zetten om meer open te worden.

Het begrip open club kan worden gekenschetst middels vier dimensies, te weten:

Open cultuur

Daar moet het mee starten. Je moet als club zélf willen en voelen dat je de blik naar buiten wilt richten. Dus: bepaal met elkaar wat voor ’n club je bent, wat voor club je wil zijn en welke stappen je gaat maken.

Vraaggerichtheid

De volgende stap is dat aan je leden en je omgeving daarbuiten vraagt: wat verlangen jullie eigenlijk van ons? Wat kan de club nog meer voor jullie betekenen?

Ondernemerszin

De vraag die daar weer op volgt is: wat ga je met die kennis doen? Ga je de boer op? Dat hebben we ondernemerszin genoemd. Geen ondernemerschap, want dat veronderstelt dat je geld moet verdienen. Ondernemerszin zegt meer iets over de mentaliteit; ga je je écht je best doen om in de vraag van leden, betrokkenen en buurtbewoners te voorzien?

Samenwerking

En tot slot: vaak leidt dit alles tot samenwerking met partijen die je kunnen helpen in het voorzien van de vraag van je leden en omgeving.

Deze vier dimensies kun je als een soort van stappenplan zien. Alleen is de praktijk vaak minder simpel en lopen de stappen steeds naar elkaar over en weer terug.

Bekijk Open Club Initiatieven


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Vijf houdingen