Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Veel sportclubs hebben een tekort aan vrijwilligers en zijn op zoek naar meer leden. Gemeenten zijn vaak op zoek naar manieren om werklozen aan een baan te helpen en het regionale en lokale midden- en kleinbedrijf is in veel gevallen de belangrijkste werkgever van stagiaires en jonge werklozen. Samenwerking ligt hier dan ook voor de hand. Deze drie partijen kunnen elkaar bij uitstek verder helpen.

Kansen

Sport en re-integratie. Het is misschien niet een vanzelfsprekende combinatie, maar een prominente plek voor sport en bewegen binnen arbeidsre-integratie kan sportclubs grote kansen bieden. Het kan meer financiële ruimte opleveren, leiden tot meer mankracht op en rond de accommodatie, eventueel meer leden opleveren en de multifunctionaliteit van de accommodatie bevorderen. Bovendien kan deze combinatie een vruchtbare basis bieden voor professionalisering van de sport door de samenwerking met (en scholing door) professionals vanuit andere domeinen.

Intermediair

Met goede begeleiding kan juist de sport de laagdrempeligheid creëren die belangrijk is voor succesvolle re-integratie. Het mes snijdt dan aan twee kanten, want bijvoorbeeld oudere mensen blijven sociaal actief door vrijwilligerswerkwerk op de club en werklozen leren dankzij sport nieuwe vaardigheden die kunnen bijdragen aan het vinden van een baan.

Ook blijkt de sportclub in veel gevallen een geschikte plek voor stages en werkervaringsplaatsen, bij de club zelf of bij ondernemers die zijn verbonden aan de club. Op die manier kunnen jongeren hun opleiding afronden of een baan vinden. De sportclub is dan de ideale intermediair. Clubs zijn dan de link tussen gemeenten en het bedrijfsleven. Daar kunnen clubs zelfs financieel van profiteren, door bijvoorbeeld een bonus vanuit de gemeente.

Daarnaast kun je als zo sportvereniging je maatschappelijke betekenis concreet uitbreiden en invullen. Dit zorgt weer voor een verbetering van het imago van de sport bij lokale beslissers en versterkt het netwerk rondom de club. Kortom, de sportsector kan goed profiteren van een prominente plek voor sport en bewegen binnen de arbeidsre-integratie.

Actieplan

Begin 2014 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een Actieplan Sport & Arbeidsmarktbeleid. Betrokken organisaties zijn onder andere NOC*NSF en de sportbonden, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sterk Team), UWV, Randstad, WOS en FNV Sport. Doelstelling van dit actieplan is het verhogen en verduurzamen van de toegevoegde waarde van de sportsector in het lokale arbeidsmarktbeleid en daarmee ook het verder versterken van de sport. Op verschillende plaatsen in Nederland spelen sportclubs al een rol bij trajecten voor (arbeids)participatie in de samenleving. Een achttal lokale voorbeelden in de brochure ‘Sport Beweegt naar Werk’ geven de variatie aan op welke manieren sport een rol kan spelen.

Meer informatie, erkende sport- en beweegprogramma's, goede voorbeelden en inspiratie zijn te vinden op sportenbeweeginterventies.nl.

Bekijk hier tien lokale praktijkvoorbeelden over de inzet van erkende interventies. Op de menukaart Sportimpuls vind je bovendien een overzicht van alle erkende interventies.


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Re-integratie