Jaarlijks organiseren diverse organisaties zoals Sportbedrijf Deventer, de gemeente Deventer en de Academie voor Sportkader (NOC*NSF) diverse workshops en thema-avonden voor sportverenigingen. Aan bod komen actuele thema’s en onderwerpen zoals Social Media, sponsoring, wet- en regelgeving (bijvoorbeeld AVG) etc. Bij de organisatie van themabijeenkomsten en workshop wordt samengewerkt met diverse partijen zoals de Vrijwilligerscentrale Deventer, Kunstcircuit en worden, afhankelijk van het thema, diverse lokale en landelijke professionals en organisaties ingezet.  

Voor wie?

De workshops en themabijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuursleden, trainers en ander kader binnen de vereniging.

Programma

Onderstaand het actuele aanbod van trainingen en workshops in het najaar van 2018:

 • De workshop wordt georganiseerd door de Academie voor Sportkader.

  Klik hier voor meer informatie over deze en andere workshops en scholingen aangeboden door Academie voor Sportkader. Deze agenda is reeds voor u gefilterd op themabijeenkomsten in Deventer.

 • De btw-sportvrijstelling wijzigt per 1 januari 2019. Deze wijziging heeft grote gevolgen voor de exploitanten van sportaccommodaties, zoals beheerstichtingen, Sportbedrijf Deventer en de gemeente.

  De wijziging is nadelig voor de gemeente en andere exploitanten van sportaccommodaties, omdat het recht op aftrek van btw vervalt. Om deze nadelen op te vangen, zijn er twee subsidieregelingen in het leven geroepen:

   

  1. een specifieke uitkering voor gemeenten voor gemeente uitgaven aan sport (SPUK) én

  2. een subsidieregeling voor amateursportorganisaties voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen.

   

  Amateursportorganisaties (zoals beheerstichtingen en sportverenigingen) kunnen vanaf 2019 subsidie aanvragen voor de door hen te maken kosten. Een uitzondering vormen de exploitatielasten die niet voor subsidie in aanmerking komen, zoals energiekosten.
  Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst verleend, dus een tijdige aanvraag is gewenst.

   

  Het past binnen het sportbeleid van de gemeente Deventer om stichting en verenigingen hierover te informeren. Op deze wijze wil de gemeente een optimaal gebruik van de subsidieregelingen stimuleren.

   

  De gemeente Deventer nodigt u daarom uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 15 november a.s. op het stadskantoor (vergaderlocatie ‘Bathmen)’, aanvang 20.00u.

  Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan door een mail te sturen naar j.ten.bulte@deventer.nl.  

   

  Meer informatie over het Sportbesluit https://sportengemeenten.nl/dossiers/sportbesluit/

  Meer informatie subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40859.html

 • De workshop wordt georganiseerd door de Academie voor Sportkader.

  Klik hier voor meer informatie over deze en andere workshops en scholingen aangeboden door Academie voor Sportkader. Deze agenda is reeds voor u gefilterd op themabijeenkomsten in Deventer.

 • De workshop wordt georganiseerd door de Academie voor Sportkader.

  Klik hier voor meer informatie over deze en andere workshops en scholingen aangeboden door Academie voor Sportkader. Deze agenda is reeds voor u gefilterd op themabijeenkomsten in Deventer.

 • De workshop wordt georganiseerd door de Academie voor Sportkader.

  Klik hier voor meer informatie over deze en andere workshops en scholingen aangeboden door Academie voor Sportkader. Deze agenda is reeds voor u gefilterd op themabijeenkomsten in Deventer.

 • Datum: 17-10-2018