Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Het leven van het talentvolle kind verandert: meer trainingsuren, minder tijd voor vriendschappen, zware lichamelijke inspanning, lichamelijke veranderingen, minder tijd voor schoolactiviteiten, spanning tussen talentenprogramma en programma van de vereniging, enzovoort. Ook het leven van het gezin verandert sterk. Ouders van talenten investeren veel tijd en geld in de sport van hun kind. Een talentvol kind neemt een centrale plaats in binnen het gezin en bepaalt in sterke mate de gezinsactiviteiten.

Aandacht aan ouders

Besteed veel aandacht aan de rol van de ouder. De ouder heeft nog altijd de hoofdrol, al lijkt zijn rol tijdens de sport zich op de achtergrond af te spelen. Houd het lijntje tussen de ouders, de vereniging, de trainer/coach en de sporter kort. Goed informeren, communiceren en evalueren is hierbij belangrijk. Enkele tips hiervoor zijn:

Tip 1. Informeren

Ouders van talenten zijn vaak heel betrokken, soms zelfs iets te. Informeer ze goed over wat de vereniging wel of niet van ze verwacht en waarom. Dit helpt ze op een gezonde manier betrokken te zijn. Informeer de ouders van talenten aan het begin van het seizoen over:

 • Huishoudelijke zaken als trainingstijden, vervoer, wedstrijdorganisatie, telefoonnummers van de begeleiding. Geef duidelijk aan met wie ze contact kunnen opnemen als er iets is.
 • Jaarkalender met wedstrijden, stages, vakanties
 • Selectiecriteria; verwachtingen, doelstellingen en methoden
 • Trainingsmethoden
 • Verwachtingen over het gedrag van ouders voor, tijdens en na de training en wedstrijd
 • Wat ouders van de trainer, coach en de vereniging kunnen verwachten

Tip 2. Communiceren

Onderhoud een goede relatie met de ouders van talenten. Een sterke driehoeksrelatie tussen sporter – ouder – coach is belangrijk voor het welzijn en sportplezier van het kind. Ouders en trainers/ coaches hebben elk hun eigen taak. Dit verschil moet voor het kind duidelijk blijven. Zorg als trainer/ coach dat je goed geïnformeerd bent over:

 • De thuissituatie: gezinssamenstelling, vrijetijdsbesteding, rolverdeling, etc.
 • De schoolsituatie: schoolresultaten, schoolbeleving en vriendenkring
 • Emoties van het kind: hoe voelt het zich
 • Persoonlijkheid van het kind: hoe leert hij of zij het beste, welk gedrag laat het thuis zien?
 • Ontwikkeling van het kind: niet alleen sportgericht maar ook sociaal-emotioneel en persoonlijk Maak duidelijk dat je als trainer/ coach beschikbaar bent voor vragen

Tip 3. Evalueren

Kies een moment halverwege het seizoen om te bespreken hoe het gaat. Moeten er bijvoorbeeld afspraken worden aangepast? Mogelijke gespreksthema’s zijn:

 • Positie van kind binnen de groep
 • Rol van het kind
 • Sportieve ontwikkeling van het kind
 • Positie van de ouder

Evalueer nog een keer aan het einde van het seizoen. Maak – wanneer van toepassing – alvast afspraken voor het komende seizoen. Luister oprecht naar het verhaal en de beleving van de ouders, zodat ze zich gehoord voelen.

 


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Ouders van talenten