Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Hoe zorg je voor voldoende en goede scheidsrechters

Een goed arbitragebeleid kent drie onderdelen: organisatie van de arbitrage; werven en opleiden; begeleiden en ontwikkelen. Wat is hiervoor nodig:

 • Duidelijke positie van arbitrage binnen de vereniging
 • Breed draagvlak binnen het bestuur, maar ook bij het technisch kader, spelers en ouders
 • Duidelijke afspraken met alle betrokkenen, bij voorkeur schriftelijk vastgelegd
 • Toepasbaar plan voor de middellange of lange termijn

Organisatie van de arbitrage

De organisatie van de arbitrage verschilt per vereniging. Pas je arbitragebeleid het liefst aan binnen het organogram van jouw vereniging. Zo toon je in één oogopslag de positie van alle betrokkenen en de communicatielijnen. Zet daarvoor de volgende stappen:

 • Bepaal wie in het bestuur verantwoordelijk is voor het arbitragebeleid
 • Bepaal welke functies binnen de vereniging nodig zijn om het beleid goed uit te voeren, bijvoorbeeld een scheidsrechterscoördinator of praktijkbegeleider
 • Bepaal welke plek de verschillende functies binnen het organogram innemen

Werven en opleiden

Het meest succesvol zijn verenigingen die arbitrage aantrekkelijk weten te maken. Een goede, plezierige sfeer binnen de vereniging is de belangrijkste voorwaarde voor werving en behoud van scheidrechters. Tips hiervoor zijn:

 • Zorg voor goede begeleiding en opleiding. Dat waarborgt een veilige omgeving.
 • Zorg voor een positief imago van de arbitrage binnen de vereniging. Organiseer bijvoorbeeld specifieke scheidsrechtersactiviteiten en stel zo mogelijk scheidsrechterskleding beschikbaar voor een professionele uitstraling.
 • Vraag respect voor de scheidsrechter van coaches, sporters en ouders. Om startende scheidsrechters de omgeving te bieden zich te ontwikkelen, is het draagvlak voor arbitrage binnen de vereniging belangrijk.
 • Vergroot de spelregelkennis van coaches, spelers en ouders. Dit draagt bij aan begrip en respect voor de scheidsrechter.
 • Geef regelmatig aandacht aan arbitrage op social media en de eigen site door leuke berichten over arbitrage te delen. Grijp ook de jaarlijkse ‘Week van de scheidsrechter’ aan die door veel bonden wordt georganiseerd in de 2e week van oktober.

Begeleiden en ontwikkelen

Maak een seizoensplanning met daarin doelen op korte, middellange en lange termijn. Hierin neem je verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning van scheidsrechters op. Je kunt scheidsrechters op verschillende manieren begeleiden:

 • Themabijeenkomsten over bijvoorbeeld de weerbaarheidrol, respect voor de scheidsrechter, omgaan met ouders en spelregelkennis.
 • Laat iemand regelmatig individuele gesprekken voeren met scheidsrechters en zorg dat er altijd iemand is binnen de vereniging waarop de scheidsrechter kan terugvallen.
 • Begeleid of coach scheidsrechters rond de wedstrijd. Dit kan een praktijkbegeleider doen tijdens de opleiding of een scheidsrechterscoördinator. De begeleidingsmomenten zijn:
 • Voorbespreking van de wedstrijd: bespreek een aantal aandachtspunten
 • Observatie tijdens de wedstrijd: gebruik eventueel video-opnames
 • Bespreking in de rust: vraag naar de ervaringen
 • Nabespreking van de wedstrijd: kies een coachende rol. Uitgangspunt zijn de eigen doelstellingen van de scheidsrechter; ‘Hoe heeft hij of zij de wedstrijd ervaren’, ‘Wat ging goed, wat kan beter’ en eventueel stelt hij of zij doelen voor de middellange en lange termijn bij
 • Bied opleidingsmogelijkheden. Informeer voor beschikbare opleidingen bij je bond.

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Arbitrage: beleid en begeleiding